Drones worden boswachters van het Amazonegebied

Drones worden boswachters van het Amazonegebied

Per jaar verdwijnen er miljoenen hectaren beboste gebieden. Ook het regenwoud in het Amazonegebied wordt bedreigd door houtkap, illegale goudmijnen, olie- en gaswinning en stuwdamprojecten. Hoog tijd voor verandering vonden ontwikkelingsorganisatie Hivos en milieuorganisatie Greenpeace.

Project 'Alle ogen op de Amazone'

Inheemse gemeenschappen van het Amazonegebied zien de gevolgen van ontbossing zienderogen toenemen. Ze willen zich verzetten tegen de aantasting van natuurgebied maar beschikken niet over de juiste middelen. De initiatiefnemers hebben daarom een anti-ontbossingsproject op poten gezet om het engagement en de kennis van die gemeenschappen te combineren met technologische middelen. “Daarmee leveren wij ook een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.”,  zegt Arlene Ribeira Calderon van COICA Peru.

Samenwerkingsmechanisme

Met behulp van satellietgegevens worden lokale medewerkers gewaarschuwd zodra er ergens houtkap wordt gesignaleerd. Vervolgens kunnen de boswachters met behulp van drones de aantasting van het bos gaan documenteren. Dit bewijsmateriaal kan gebruikt worden om overheden en rechters tot actie te dwingen. Zo worden uiteindelijk ook de vaak westerse multinationals aangepakt die de ontbossing in Amazonië aandrijven. Hun betrokkenheid moet namelijk ook aan het licht gebracht worden.

Het project moet leiden tot een intensieve samenwerking tussen lokale bosbeschermers om milieucriminelen te ontmaskeren en te vervolgen.