Drone als metgezel tijdens het lopen

Drone als metgezel tijdens het lopen

Een team van onderzoekers aan het Royal Melbourne Institute of Technology in Australië heeft een oplossing gevonden voor mensen die geen hond of partner hebben om hen gezelschap te houden tijdens hun jogsessies. Zij vinden de drone die op deze momenten naast je vliegt de geschikte handlanger.

Ze baseren zich daarvoor op een klein onderzoek dat ze uitvoerden. Ze vroegen 13 joggers om ongeveer 26 minuten lang te lopen met een drone bij zich. Hun doel bestond erin te bestuderen of een drone een loper kan motiveren om fit en op tempo te blijven.

De drones die deel uitmaakten van het experiment werden zo geprogrammeerd dat ze een bepaalde route en snelheid volgden. De jogger ging het robotische werktuig dan achterna.

Met succes. "De drone dwingt je om met een zekere snelheid te lopen, het pusht je net dat beetje verder", laat een renner weten. "Als ik alleen zou lopen, zou mijn tempo meer variëren. Door de drone houd ik vaste tred."

Een soort van groepsdruk was aanwezig, gelijkaardig aan wat gevoeld wordt wanneer men samen met andere mensen loopt.

Het onderzoeksteam denkt dat hun studie veel kan betekenen voor de toekomst. Niet alleen kan ze overgebracht worden naar andere sporten zoals zwemmen, skieën of roeien, maar ze kan ook inspiratie vormen voor het ontwerpen van een nieuwe vliegende robot.