"Dringend nood aan hervormingen om mobiliteit te bevorderen"

"Dringend nood aan hervormingen om mobiliteit te bevorderen"

Concreet schuift de studie een plan met drie pijlers naar voren om de mobiliteitsproblematiek in ons land aan te pakken. De eerste pijler: we moeten - "hoewel de auto altijd een belangrijk deel van ons transportnetwerk zal en zou moeten blijven" - alternatieven voor de auto aantrekkelijker maken. Onder meer mobiliteitshubs op strategische plaatsen, waar het aanbod van openbaar vervoer, parkings en deeldiensten op elkaar aangesloten zijn, moeten soelaas bieden. Bijvoorbeeld in en rond Brussel zouden er zo 20.000 wagens uit het verkeer kunnen worden gehaald. Volgens de studie is er ook nood aan het promoten van de fiets als alternatief van de auto voor korte afstanden en in stadscentra, en moeten er bijkomende investeringen komen in fietsinfrastructuur.

Mobiliteitsbudget uitbreiden

De tweede pijler bestaat erin de fiscale pakketten met betrekking tot mobiliteit te herdenken. Zo zouden eigenaars van bedrijfswagens belast moeten worden op verbruik en moeten minder vervuilende bedrijfswagens gestimuleerd worden. Volgens het rapport zou ook het pas ingevoerde mobiliteitsbudget - dat momenteel enkel van toepassing is op mensen met een bedrijfswagen, slechts 8% van het wagenpark - worden uitgebreid naar iedereen, om ook persoonlijke wagens uit het verkeer te krijgen.

Range Anxiety wegnemen 

Tot slot bestaat de derde pijler erin om groene auto's te bevorderen. Op de korte termijn zal de elektrische auto de koploper zijn als alternatief voor de diesel- en bezinewagens, klinkt het. Deloitte schat dat er in België tegen 2030 zowat 1,2 miljoen exemplaren zullen rondrijden. Belangrijk is daarbij om 'range anxiety' - de angst om stil te vallen met een lege batterij - weg te nemen, door onder meer te investeren in oplaadpunten. Daarnaast zou de overheid het prijsverschil tussen elektrische wagens enerzijds en diesel- en bezinewagens anderzijds moeten verkleinen door die laatsten meer te belasten. Een belastingverlaging voor elektrische auto's zou volgens het rapport op termijn niet houdbaar zijn door de sterke stijging van de verkopen.