Driekwart van de Belgen overtuigd van voordeel EU-lidmaatschap

Driekwart van de Belgen overtuigd van voordeel EU-lidmaatschap

Uit de barometer blijkt dat 75% van de Belgen lidmaatschap van de Europese Unie als voordelig ziet. Voor de gehele Europese Unie ligt dat cijfer op 68%, de hoogst gemeten score sinds 1983. 71% van de Belgen beschouwt het Belgisch lidmaatschap van de EU als positief. Dat is 4% meer dan de meting in april 2018 (67%). Op Europees niveau ligt dit cijfer met 62% iets lager, maar dat is nog steeds het hoogste cijfer sinds de pieknotering, die gemeten werd tussen de val van de Berlijnse muur in 1989 en het Verdrag van Maastricht in 1992.

Negatieve impact brexit

Een meerderheid van de ondervraagde Belgen (53%) denkt dat de Brexit negatieve gevolgen met zich zal meebrengen voor de toekomst van de Europese Unie. Ook op Europees niveau werd hetzelfde cijfer gemeten. Er werd ook gepeild naar welke thema's de deelnemers van deze laatste Eurobarometer graag op de agenda zien staan, in aanloop naar de campagne voor de Europese verkiezingen van mei 2019. Daaruit blijkt dat de Belgische bevolking de strijd tegen het terrorisme als een prioriteit ziet (53%), met immigratie en het tegengaan van de klimaatopwarming en de bescherming van het milieu op een gedeelde tweede plaats (47%). De bestrijding van de jeugdwerkloosheid en economische groei volgen op de derde plaats (46%).