Driekwart van bemiddelingszaken in internationale kinderontvoeringen leidt tot akkoord

Driekwart van de bemiddelingszaken in internationale kinderontvoeringen in Europa leidt tot een (gedeeltelijk) akkoord. Dat zegt Child Focus donderdag op de Centrale Dag in het kader van Mediation Week. De organisatie wil de aandacht vestigen op het belang en de voordelen van bemiddeling. Ondanks het succes blijft bemiddeling onvoldoende gekend bij het grote publiek, luidt het. Internationale huwelijken zijn in België zeer gewoon geworden. Eén op de drie huwelijken eindigt echter in een echtscheiding, en soms escaleert het familieconflict. Als een ouder beslist zijn of haar kind mee te nemen naar een ander land zonder de toestemming van de andere ouder, is sprake van een internationale kinderontvoering. Meer dan 20 procent van de dossiers die Child Focus elk jaar behandelt, zijn kinderontvoeringsdossiers.

De organisatie wijst op het risico van een gerechtelijke procedure. Zoiets kan zorgen voor een traumatische ervaring bij het kind, dat gevangen zit tussen de meningen van zijn ouders, en bij de ouders, die vaak verwikkeld geraken in een jarenlang juridisch gevecht.

In bemiddeling trachten opgeleide professionelen in rechtstreekse interactie met de ouders samen te zoeken naar oplossingen die het best passen bij de specifieke gezinssituatie. Ze zoeken naar oplossingen die aanvaardbaar zijn voor beide partijen en stellen de noden van de betrokken kinderen centraal.

"Bemiddeling is altijd vrijwillig en vertrouwelijk. Daardoor zullen bemiddelingsakkoorden langer standhouden. Ouders werken immers aan een oplossing die ze beiden fair vinden", zegt Hilde Demarré, beleidsmedewerker bij Child Focus en tevens opgeleid familiebemiddelaar.

Europees onderzoek heeft bovendien aangetoond dat bemiddeling veel tijd en geld kan uitsparen in vergelijking met een gerechtelijke procedure.

Child Focus en de Federale Bemiddelingscommissie willen onder meer advocaten aanspreken, opdat "zij bemiddeling zouden suggereren aan hun cliënten en op die manier bijdragen aan een hoger welzijn van de betrokken kinderen."

bron: Belga