Drieduizend ontbrekende plaatsen in technisch en beroepsonderwijs in Brussel

Drieduizend ontbrekende plaatsen in technisch en beroepsonderwijs in Brussel

Als er niets gebeurt zullen er tegen 2024-2025 3.000 plaatsen te weinig zijn in het technisch en beroepsonderwijs in Brussel, schrijft Le Soir. De hoofdstad zal tegen dan zo'n 19.5000 extra studenten in het secundair onderwijs hebben, een vijfde meer dan nu. Le Soir legde de bevindingen uit de studie van perspective.brussels voor aan minister-president Rudi Vervoort (PS). Die heeft het over een gebrek aan een globale visie, en een bevolkingsaangroei waar onvoldoende op geanticipeerd werd.

"Het gewest kan ingrijpen om infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen te ondersteunen, het oprichten van scholen faciliteren en scholen met een slecht imago aantrekkelijker maken door de infrastructuren en de gemeenschapsvoorzieningen te moderniseren en ze open te stellen voor de buurt", reageert hij.

bron: Belga