Drieduizend huurders dreigen sociale woning te verliezen

Naar schatting drieduizend gezinnen dreigen hun sociale woning te verliezen. Dat was donderdag te horen in Terzake. Aanleiding is een verstrenging van de wetgeving, waardoor een sociale huurder voortaan geen enkele vorm van onroerend eigendom mag hebben. Vroeger mocht een sociale huurder geen eigen woning bezitten. In maart vorig jaar werd dat verstrengd, waardoor een huurder ook geen deel van een woning mag bezitten. Dat is soms het geval bij het overlijden van een ouder, waarna een kind een deel van de woning in handen krijgt waar vader of moeder nog in woont. Sociale huurders die ook een deel van een woning bezitten, hebben nu de keuze: afstand doen van het vermogen of de sociale woning verlaten. De overgangsperiode loopt tot 28 februari.

Volgens Terzake dreigen drieduizend gezinnen op die manier hun sociale woning te verliezen. Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau verdedigt de maatregel. "Dit is rechtvaardig", zegt hij. "Zowel naar wie solidariteit vraagt als naar de mensen die bijdragen aan de solidariteit."

De sociale huisvestingsmaatschappij kan volgens hem wel geval per geval bekijken en "als goede huisvader billijkheidsredenen inroepen". "Maar als je in staat bent om op basis van de middelen die je hieruit kan genereren of op basis van andere middelen een woning te huren moet je naar de private huurmarkt", zegt hij. "Je kan het niet uitleggen aan mensen dat iemand die een sociale woning heeft andere eigendommen bezit."

bron: Belga