Drie universiteiten markeren campussen oranje

Drie universiteiten markeren campussen oranje

«We willen het aantal studenten op onze campussen tijdelijk maar drastisch beperken, in de hoop zo snel mogelijk te kunnen schakelen naar code geel», zegt Herman Van Goethem, de rector van UAntwerpen.

Bezetting verlaagd

De capaciteit van de aula's wordt beperkt tot een vijfde. De practica kunnen normaal doorgaan, met voldoende onderlinge afstand en mondmaskers. Aan de UGent gelden gelijkaardige beperkingen. Labo-oefeningen en practica gaan gewoon door, met mondmaskers. De bezetting in auditoria en leszalen wordt verlaagd naar een vijfde, en ook voor lessen in groepen tot 50 mensen gelden beperkingen.

Geen advies

De code oranje zal in Gent minstens vier weken gelden. In Antwerpen is er nog geen timing vastgelegd, luidt het daar. Net als de universiteiten van Antwerpen en Gent, starten ook de UHasselt en de Erasmushogeschool Brussel het komende academiejaar op in code oranje.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), het overlegorgaan tussen de Vlaamse universiteiten, geeft de universiteiten geen advies over welke kleurcode ze het best hanteren. Die beslissing ligt bij de universiteiten zelf.

Gevolgen op lokaal niveau

Onderwijsminister Weyts vindt de beslissing jammer voor de studenten, vooral dan voor de eerstejaars, die hun eerste stappen in het hoger onderwijs zetten. «Ik reken er op dat deze universiteiten al het mogelijke doen om die eerstejaars maximaal contactonderwijs aan te bieden. Dit zijn jonge mensen die recht van de middelbare school terechtkomen in een voor hen totaal nieuwe wereld. Het is cruciaal dat zij goed worden opgevangen.»

Hij betreurt dat de universiteiten eenzijdige beslissingen nemen, «net nadat we zo goed hebben samengewerkt met het hele onderwijsveld.» Hij vreest ook voor de gevolgen op lokaal niveau, waar burgemeesters nu in de verleiding kunnen komen om ook in te grijpen «omdat ze minstens even straf zullen willen zijn als deze rectoren».