Drie op de vier studenten ervaren meer stress

Drie op de vier studenten ervaren meer stress

Bij de interne studie aan de VUB werden de studenten bevraagd over hun welzijn, hun noden en de invloeden op hun prestaties. Drie vierde van de respondenten voelde in de afgelopen maanden een stressniveau dat gemiddeld hoger lag en een kwart van de studenten kreeg zelfs een grote hoeveelheid stress te verwerken. Minder dan een derde van de jongeren gaf aan dat hun stressniveau verlaagd is.

Meer stress

«We houden het welzijn van studenten scherp in de gaten. Dat gaat met verschillende instrumenten van het VUBuddyproject, een welzijnsstrip, het Caroline Pauwels noodfonds, tot een uitbreidend team van studentenpsychologen. Het platform van De Wereld Heeft Je Nodig bundelt die acties», verduidelijkt VUB-rector Caroline Pauwels.

COVID-19 heeft ook invloed op de academische tevredenheid. Bijna zeven op de tien studenten geven aan dat de nieuwe lesmethoden hen stress bezorgen en dat ze duidelijkheid missen. Meer dan de helft van de studenten is zelfs bezorgd of ze het academiejaar succesvol zullen beëindigen.