Drie op de vier Belgen hebben medische zorgen uitgesteld tijdens eerste coronagolf

Drie op de vier Belgen hebben medische zorgen uitgesteld tijdens eerste coronagolf

Volgens de onderzoekers kan het grotere uitstel bij specialisten verklaard worden door het feit dat die afspraken over het algemeen langer op voorhand worden ingepland en de wachttijd doorgaans ook langer is. «Afspraken bij de huisarts hebben daarentegen meestal betrekking op een acuut, eenmalig gezondheidsprobleem en vereisen daarom niet noodzakelijkerwijs een zeer vroegtijdige planning», klinkt het bij de onderzoekers van de UCLouvain en de KU Leuven.

De studie toont bovendien aan dat 36,2 procent van de ondervraagden aangeeft consultaties bij paramedici, bijvoorbeeld een kine, te hebben uitgesteld, 35 procent zag af van een afspraak voor medische beeldvorming, 26 procent voor bloedonderzoek en 43,3 procent voor een afspraak bij de tandarts.

"Kan leiden tot hoger sterftecijfer"

Nu de niet-dringende medische zorgen andermaal uitgesteld zijn omwille van de stijgende coronacijfers in België, bevestigt de enquête dat sinds het begin van de coronacrisis het uitstellen en/of afzien van medische verzorging frequenter voorkomt bij de bevolking. «Deze onvervulde medische behoefte kan leiden tot een verslechtering van de gezondheidstoestand en daarmee direct of indirect tot een hoger sterftecijfer», onderstrepen de onderzoekers, die ook aanhalen dat een aanzienlijk deel van de ondervraagden aangeeft eraan te denken om in de toekomst ook geen consultatie aan te vragen als ze daar nood aan hebben.

Aangezien de deelnemers aan de enquête globaal genomen meer sociaal bevoorrecht zijn dan de bevolking in het algemeen, vrezen de onderzoekers dat de cijfers in de realiteit nog hoger zullen liggen.

Aandachtspunten

De onderzoekers komen ook met een aantal aandachtspunten voor politici. Ze roepen om zo veel mogelijk te vermijden om niet-dringende zorg uit te stellen. Daarnaast dringen ze erop aan om «alomvattende nationale volksgezondheidsplannen te overwegen om de patiënten terug naar de zorg te begeleiden».