Drie op de tien Belgische 15-jarigen moest al eens zittenblijven, en dat is veel meer dan gemiddeld

Drie op de tien Belgische 15-jarigen moest al eens zittenblijven, en dat is veel meer dan gemiddeld

Uit het meest recente PISA (voluit Programme for International Student Assessment)-onderzoek van de OESO blijkt dat 30,8 procent van de 15-jarigen al minstens één keer heeft moeten zittenblijven in het lager of secundair onderwijs. De cijfers werden dinsdag gepubliceerd in een aanvullend rapport van het driejaarlijkse PISA-onderzoek, een grootschalige vergelijkend studie naar de onderwijsvaardigheden in zo'n 80 landen.

Met de slechte cijfers voor zittenblijven is België een van de koplopers van de onderzochte landen en moet enkel Colombia en het Groothertogdom Luxemburg voor zich dulden. Gemiddeld heeft slechts 11,4 procent van de 15-jarigen als eens een jaar moeten dubbelen. De Belgische leerlingen scoren dus drie keer zo hoog dan gemiddeld.

Tekort aan leerkrachten

Ons land zal nog heel wat uurtjes moeten nablijven om zijn achterstand in te halen, want uit internationaal onderzoek blijkt dat een schooljaar dubbelen niet bevorderlijk is voor de latere schoolcarrière. Zittenblijvers hebben meer kans om hun hogere studie niet af te werken. Bovendien blijkt dat ze over het algemeen een negatiever beeld hebben van de school in vergelijking met jongeren die geen jaar moesten overdoen.

Een andere opvallende vaststelling uit het nieuwe rapport van het PISA-onderzoek, dat steeds van grote invloed is op de beleidsdebatten, is dat vier op de tien Belgische 15-jarigen (43,5 procent) aangeven dat hun directeur er regelmatig op wijst dat er te weinig leerkrachten beschikbaar zijn. In de andere landen ligt dat cijfer met 27,1 procent alweer een stuk lager.

Talenknobbels

Maar er zijn ook betere resultaten. Het aantal kinderen dat laat aan hun schoolcarrière begint, ligt voor ons land laag: slechts 1,6 procent van de Belgische leerlingen is niet of minder dan één jaar naar de kleuterschool geweest. Ten slotte zijn we ook talenknobbels, want gemiddeld krijgen Belgische 15-jarigen zo'n 4,7 uur per week les in een andere taal. Het OESO-gemiddelde ligt op 3,6 uur.