"Dossier van prins Laurent wordt binnenkort voorgelegd aan ministerraad"

"Dossier van prins Laurent wordt binnenkort voorgelegd aan ministerraad"

Het kabinet van premier Charles Michel (MR) heeft kort gereageerd op de zeven pagina's tellende brief die de premier ontving van de advocaat van prins Laurent. "Zoals de premier aan het parlement heeft aangekondigd, wordt het dossier juridisch bestudeerd. Het dossier wordt binnenkort voorgelegd aan de ministerraad", zegt woordvoerder Barend Leyts. In de bewuste brief waarschuwt de advocaat van Laurent dat de regering "de mensenrechten van de prins dreigt te schenden". Koning Filip gaf afgelopen zomer zijn zegen voor een gedeeltelijke intrekking van de dotatie van zijn broer prins Laurent, na diens omstreden aanwezigheid op een feestje van de Chinese ambassade. In de zeven pagina's tellende brief verdedigt de prins zich nu, net voor het moment waarop van de federale regering een beslissing over de dotatie wordt verwacht.

Volgens zijn advocaat is de wet waarop de regering zich beroept, in strijd met de grondwet en de rechten van de mens. Zo zou ze hem veroordelen tot "sociaal isolement" - op de keper beschouwd zou hij zelfs met zijn eigen familie geen contact meer mogen hebben zonder dat de regering hem dat toelaat. Ook klinkt het dat een schijn van partijdigheid is gewekt.

De brief waarschuwt dat België voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan veroordeeld worden. Prins Laurent zegt wel constructief te willen blijven en naar een oplossing te willen zoeken waarin de wet kan worden toegepast zonder dat ze in strijd is met de fundamentele rechten.

bron: Belga