Donorconferentie Syrië - "Tijd dat Syriërs hun lot weer in eigen handen kunnen nemen"

Het conflict in Syrië duurt nu al acht jaar, en het wordt tijd dat de Syrische bevolking zijn lot weer in eigen handen kan nemen. Oxfam en de Danish Refugee Council (DRC), twee van de grootste ngo's aanwezig in Damascus, roepen in een nieuw rapport daarom op tot meer financiering voor hulp die "Syriërs helpt hun levens weer op te bouwen". De donors, die vanaf dinsdag opnieuw in Brussel verzamelen, zijn echter terughoudend om middelen vrij te maken: onder meer de EU is van mening dat zonder een echte transitie geen heropbouw mogelijk is. Oxfam en DRC hameren erop dat hun projecten voor "vroeg herstel" gericht zijn op mensen, niet op grote infrastructuurprojecten. Daarnaast vragen de ngo's Damascus om een betere toegang tot de vele gebieden waar de nood hoog is. Vrijdag gaat de oorlog in Syrië zijn negende jaar in, al is de voorbije maanden de dynamiek veranderd: behalve in het noorden is het grote geweld afgenomen en de regering is erin geslaagd om grote delen van het land weer in handen te krijgen. Van de 11,7 miljoen Syriërs die afhangen van humanitaire hulp, leeft 60 pct nu in gebieden onder controle van Damascus. "Maar een andere vlag betekent niet dat de noden van de mensen veranderd zijn", meent Matthew Hemsley, een Oxfam-medewerker in Syrië die het rapport in Brussel voorstelde.

"De deelnemers aan de conferentie moeten de noden van het Syrische volk centraal stellen", aldus Oxfam. "De beperkingen die Damascus oplegt voor de toegang tot getroffen regio's en het beleid van de donors leiden ertoe dat ngo's die Syriërs bijstaan geen duurzame toegang krijgen om basisdiensten te verlenen."

Donorlanden zijn terughoudend om projecten te steunen die ze beschouwen als wederopbouw, maar Hemsley benadrukt het verschil tussen heropbouw en 'vroeg herstel'. "We hebben het hier niet over de aanleg van wegen of de bouw van elektriciteitscentrales", aldus de Oxfam-medewerker.

De grootste uitdaging om deze projecten uitgevoerd te krijgen, zijn de moeilijkheden opgeworpen door de regering met vage en bureaucratische procedures om toegang te krijgen. "Er is in 2018 op dat vlak vooruitgang geboekt, maar er is nog een lange weg te gaan", zei Hemsley. "We moeten druk blijven uitoefenen op het regime, en hopelijk kan ons rapport daar ook iets aan veranderen."

bron: Belga