Is dit "liefdeshormoon" de sleutel tot een doeltreffende coronabehandeling?

Is dit "liefdeshormoon" de sleutel tot een doeltreffende coronabehandeling?

Een van de meest ernstige complicaties van een corona-infectie is een zogenaamde 'cytokinestorm', waarbij het lichaam het eigen immuunsysteem aanvalt. Er worden dan te veel cytokinen – een molecuul dat een rol speelt in de immuunafweer – uitgescheiden, die een ontstekingsreactie veroorzaken. Daarna kan orgaanfalen optreden, met de dood tot gevolg.

Momenteel zijn er in de Verenigde Staten geen valabele coronabehandelingen erkend door het U.S. Food and Drug Administration. De studie hoopt de cytokinestorm in een vroege fase van de infectie met reeds bestaande medicatie het hoofd te kunnen bieden.

Immuunrespons

Het hormoon en neurotransmitter oxytocine, dat een sleutelrol speelt bij moederbinding, vriendschappen, romantische interacties en seksualiteit, zou een gunstig effect hebben op de ontsteking. De onderzoekers behandelden bepaalde genen met medicatie die nauw verwant is aan oxytocine. Ze stelden vast dat het medicijn carbetocine hetzelfde effect heeft als oxytocine: het zou het risico op een cytokinestorm bij coronapatiënten verminderen, en de immuuncellen die een cruciale rol spelen in de immuunrespons activeren.

Deze bevindingen zouden kunnen duiden op het feit dat oxytocine mogelijks een doeltreffende behandeling is voor coronapatiënten, zo verklaarden de onderzoekers in een bericht van de American Physiological Society. In voorwaardelijke wijs dus, want ze voegden er ook aan toe dat "de veiligheid van het intraveneus toedienen van oxytocine bij gehospitaliseerde coronapatiënten nog onderzocht moet worden".