Dit gebeurt er met je achtergelaten hotelzeepjes

Dit gebeurt er met je achtergelaten hotelzeepjes

De hotelzeepjes worden steeds minder vaak weggegooid. Een organisatie 'Clean the World' verzamelt de zeepjes en smelt ze samen tot nieuwe exemplaren. Hierna worden de wasmiddelen uitgedeeld aan mensen in derdewereldlanden, waar op het vlak van hygiëne nog veel werk aan de winkel is.

Doel

Met dit initiatief hopen ze de strijd met bacteriën en virussen aan te gaan. Ze willen ervoor zorgen dat er jaarlijks minder mensen overlijden aan de gevolgen van een slechte hygiëne. Een mooi gebaar.