Dit is de impact van één jaar coronacrisis op werknemers

Dit is de impact van één jaar coronacrisis op werknemers

Slechts 25% van de respondenten - voor 80% uit Vlaanderen en 19% uit Brussel - geeft een positief effect van de crisis aan op de mentale gezondheid. Dat leidt niet tot meer afwezigheid op het werk. Slechts 7% van de bevraagde werknemers geeft aan dat ze sinds de uitbraak van de coronacrisis dagen niet konden werken omdat de pandemiesituatie te zwaar op hen woog. 83% zegt stressvolle dingen op het werk er meestal gewoon bij te nemen.

De verbondenheid staat onder druk. Bijna één op vier (23%) geeft aan geen verbinding te voelen met collega's en 28% voelt geen verbinding met de werkgever. Ongeveer een op de drie respondenten voelt zich minder echt bij de organisatie horen of "als deel van de familie" dan voor de coronacrisis.

Loopbaanschok

De coronaschok is voor veel werknemers ook een loopbaanschok: de pandemie zet 54% van de bevraagde werknemers aan om meer te gaan nadenken over hun loopbaan. Die schok is echter niet per se negatief: tegenover 23% die vreest voor negatieve gevolgen van corona voor de loopbaan, staat 53% die geen negatieve gevolgen verwacht. Slechts 10% vreest voor jobverlies. Bijna negen op tien zijn er gerust in dat ze de juiste competenties hebben om na de crisis aan de slag te kunnen blijven. De coronacrisis lijkt vooralsnog niet te leiden tot een loopbaancrisis, aldus de onderzoekers.

Telewerk dan toch niet hoogste goed

Nog een opvallende bevinding: de ingeschatte positieve effecten van telewerk zijn wat teruggevallen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de ingeschatte impact van telewerk op de werk-privé-balans. Bij het begin van de coronacrisis zagen bijna twee op drie een positief effect, nu is dat minder dan een op twee.

Ook de inschatting dat telewerk goed is voor de werkefficiëntie en werkconcentratie is licht - maar statistisch significant - teruggevallen, van licht meer dan de helft respondenten met een positieve inschatting naar licht minder dan de helft.