Directeurs katholiek basisonderwijs vragen betere omkadering aan Crevits

Directeurs katholiek basisonderwijs vragen betere omkadering aan Crevits

"We geven u een rapport met positieve cijfers omdat u erkend heeft dat het basisonderwijs meer omkadering nodig heeft en dat dit ook in een kaderdecreet moet worden vastgelegd. Maar er zijn ook minpunten, omdat nog niet duidelijk is welke middelen er komen en waar die vandaan komen." Dat zei Lieven Verkest, communicatieverantwoordelijke van de Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs (DCBaO), een belangenvereniging van directeurs basisonderwijs in het vrije net. De delegatie overhandigde aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ook 11.470 handtekeningen van een digitale petitie die aandringt op meer beleidsomkadering voor het basisonderwijs. De handtekeningen werden opgehaald in 1.400 vrije basisscholen. "Beleidsomkadering klinkt heel abstract, maar concreet gaat het om mensen", zegt Lieven Verkest van DCBaO. "Medewerkers die kunnen helpen bij zorgbegeleiding van kinderen met leer- of gedragsproblemen, ICT-ers ook, en middelen voor nascholing van leerkrachten, mentorbegeleiding voor jonge leerkrachten, administratieve secretariaatsmedewerkers en veiligheidspersoneel om het hoofd te bieden aan de groeiende veiligheidseisen waar onze scholen mee geconfronteerd worden."

De belangengroep had vorig jaar in augustus al een ontmoeting met de minister over dat eisenpakket. In het rapport van vandaag stippen ze aan dat de minister hun noden erkent en zelf wil dat er een toekomstgericht actieplan wordt uitgewerkt. "Dit alles geeft uw rapport mooie groeikansen", aldus de schooldirecteurs aan de minister. Maar tegen de volgende bijeenkomst, in augustus, willen ze ook weten waar de minister de middelen zal halen en hoe de doelen concreet zullen gerealiseerd worden.

Minister Crevits herhaalde haar engagement (waar ze een 8/10 voor kreeg in het rapport) en zei dat ze van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad, nvdr) tegen februari een overzicht van de noden in het basisonderwijs verwacht, zodat ze tegen de zomer de krijtlijnen van een oplossing kan uittekenen. "Ik ben het als kind van een schooldirecteur en een moeder die in het lager onderwijs werkzaam was aan mezelf verplicht om hier werk van te maken", aldus de minister. Het wordt uitkijken welke punten ze van de schooldirecteurs krijgt in het rapport na de examens van komende zomer.

bron: Belga