Digitaal faillissementsdossier volgende maand uit de startblokken

Digitaal faillissementsdossier volgende maand uit de startblokken

Binnen welgeteld één maand schiet het digitale faillissementsdossier uit de startblokken. Rechtbanken, curatoren en schuldeisers zullen de belangrijkste documenten dan digitaal kunnen opstellen, ondertekenen en uitwisselen. De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die het digitale register uitwerkt en mee prefinanciert, verheugt zich op de "enorme tijdsbesparing". Het beheer van nieuwe faillissementsdossiers en de elektronische registratie van schuldvorderingen zal verplicht moeten gebeuren via RegSol, het Centraal Register Solvabiliteit dat op 1 april officieel gelanceerd wordt.

Concreet zullen schuldeisers in faillissementsdossiers - met uitzondering van diegenen aangeduid in de wet - in de toekomst digitaal hun aangiftes van schuldvordering moeten ingeven. De curatoren zullen voortaan de faillissementsdossiers beheren en zo de griffies van de rechtbanken ontlasten. Vonnissen van rechtbanken zullen ook automatisch in RegSol opgeladen worden, terwijl de OVB en haar Frans- en Duitstalige tegenhanger OBFG instaan voor de archivering.

Schuldeisers en curatoren zullen voor het gebruik van RegSol retributies moeten betalen. Die moeten de dekken kosten van het nieuwe platform, dat voorlopig mee geprefinancierd wordt door de advocatuur. De komst van RegSol betekent een nieuwe stap in de digitalisering van Justitie. De Tijd schreef woensdag nog dat ook elders intussen vooruitgang geboekt werd. Zo zijn 99,8 procent van alle arresten bij de hoven van beroep en de arbeidshoven intussen gedigitaliseerd. Vanaf 1 januari 2018 zal de FOD Justitie hetzelfde doen met de lagere rechtbanken. Via e-deposit worden intussen ook al heel wat stukken en conclusies in rechtszaken digitaal verstuurd, aldus nog de krant.

bron: Belga