Dierenpopulaties lijden onder oorlog

Dierenpopulaties lijden onder oorlog

Let wel: oorlogssituaties en conflicten pakken niet altijd slecht uit voor het dierenrijk. Als mensen de wapens tegen elkaar opnemen, dan laten ze de dieren om zich heen meestal met rust. Daar zijn twee verklaringen voor. Enerzijds neemt de druk op bedreigde dierenpopulaties af omdat jagers en stropers zich tijdens conflicten minder in natuurgebieden wagen. Anderzijds valt de industrie en economie gedeeltelijk stil en is de vraag naar dierlijke producten dus ook minder.

Geen goednieuwsverhaal

Toch pakken menselijke conflicten meestal nadelig uit voor onze fauna. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de zoogdierpopulatie in Afrikaanse wildparken waarover de Volkskrant bericht. De wetenschappers analyseerden data over grote populaties planteneters, zoals olifanten, nijlpaarden, neushoorns en antilopes die leefde tussen 1946 en 2010. In die periode kregen de dieren in ruim 70% van de Afrikaanse parken af te rekenen met gewapende conflicten.

Hoe meer geweld,hoe minder dieren

Tijdens die conflicten namen de populaties af in omvang: er stierven meer beesten dan dat er nieuwe exemplaren bijkwamen. Hoe erger het geweld, hoe meer dieren er sneuvelen. Volgens de onderzoekers valt dit te verklaren door het feit dat guerillastrijders en militairen vaak aan het jagen slaan voor vlees, ivoor en andere dierlijke producten die dienst kunnen doen om de militaire activiteiten te financieren.