Dienst Vreemdelingenzaken ontkent schending kinderrechten in informatieblad aan gemeenten

Dienst Vreemdelingenzaken ontkent schending kinderrechten in informatieblad aan gemeenten

De vzw Cire en de Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard De Vos trekken aan de alarmbel over een document dat de Dienst Vreemdelingenzaken naar de gemeenten heeft gestuurd. De richtlijnen over het verblijfsrecht van kinderen die daarin staan, zijn "schandalig" en veroorzaken "een situatie van onzekerheid voor het kind", luidt het. Directeur Freddy Roosemont van Vreemdelingenzaken ontkent en spreekt van "een heksenjacht" De aanklacht verscheen in de krant Le Soir, die het bewuste document ook kon inkijken. Ook Myria, het federale migratiecentrum, toont zich bezorgd. Directeur François De Smet laat in de krant verstaan dat zal worden nagegaan of de informatiefiche verenigbaar is met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De nota, die naar verluidt al in maart verspreid werd, verduidelijkt aan de gemeenten wat ze moeten doen als er een kind geboren wordt met buitenlandse ouders. Het document bepaalt onder meer dat in het geval dat één van de ouders niet legaal in België verblijft, er een procedure van gezinshereniging moet worden opgestart.

De vzw Cire, die opkomt voor migranten, zegt dat het in zo'n geval geëist kan worden dat het kind en de illegaal verblijvende ouder naar hun land van origine terugkeren terwijl de procedure loopt. "Dat creëert een toestand van onzekerheid voor het kind, voor wie alles ingewikkelder wordt", zegt kinderrechtencommissaris De Vos.

Directeur Roosemont van Vreemdelingenzaken vindt de kritiek niet terecht. Hij wijst erop dat de informatiefiche uitsluitend bedoeld was om de manier van werken bij de gemeenten te harmoniseren. Als de ouders legaal in het land verblijven, krijgt het kind steeds het statuut van de ouder die in de gunstigste situatie zit, legt hij uit. In het geval van één illegaal verblijvende ouder, is de procedure van gezinshereniging aangewezen. "Men moet dan met ons contact opnemen om te kijken hoe het kind kan worden ingeschreven", legt Roosemont uit. "Men maakt daar een drama van, maar het gaat er enkel om het correcte statuut te bepalen."

Roosemont zegt dat de situatie waarbij een kind het land uit gedwongen wordt tijdens de procedure van gezinshereniging, "niet aan de orde is". Voor de niet legaal verblijvende ouder kan dat wel, "maar dat is niet nieuw want staat al jaren in de wetgeving". "We hebben het bericht aan de gemeenten gemaakt in het belang van het kind", besluit Roosemont.

bron: Belga