Deze risico's lopen tieners die steeds meer blowen

Deze risico's lopen tieners die steeds meer blowen

Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van Pittsburgh. Wetenschappers van het departement psychiatrie wilden meer te weten komen over de link tussen cannabisgebruik en depressie. Ze deden daarvoor een beroep op 158 jonge mannen die al deel uitmaakten van een langetermijnonderzoek naar asociaal gedrag.

Beloningssysteem

De deelnemers werd gevraagd hoe vaak ze cannabis gebruikten tussen hun veertiende en negentiende. Ze moesten ook een vragenlijst invullen om te bepalen hoe depressief ze al dan niet waren en hoe ze presteerden op school. De jongens ondergingen ook allemaal een hersenscan om te zien hoe het beloningssysteem in hun hersenen werkte.

 

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat vooral stijgend gebruik voor problemen zorgt. Het beloningssysteem was het sterkst in de war bij jongens die rond hun vijftiende af en toe cannabis begonnen te gebruiken en tegen hun negentiende zware gebruikers waren geworden. Zij vertoonden ook meer tekenen van depressie en presteerden het slechtst op school.

"We weten al langer dat cannabisgebruik tijdens de adolescentie gelinkt is aan een lager opleidingsniveau en depressie, maar deze langetermijnstudie geeft ons een veel beter inzicht in dat verband", zegt Erika Forbes, de hoofdauteur van de studie. "Het toont aan dat bepaalde karakteristieken van het gebruik belangrijker zijn dan andere."

Geen causaal verband

"Hoewel deze resultaten geen causaal verband aantonen, zijn ze toch van belang. Veel mensen denken dat marihuana onschuldig is, maar het kan ernstige gevolgen hebben op hoe iemand functioneert en welk opleidingingsniveau die persoon al dan niet haalt.