Deze mensen hebben meer alcohol gedronken tijdens de lockdown

Deze mensen hebben meer alcohol gedronken tijdens de lockdown

"We associëren drinken normaal gezien met op café gaan, of met sociale momenten met familie en vrienden. Anderzijds wordt er ook heel wat gedronken op momenten dat mensen alleen thuis zitten. Voor sommigen is een glas helaas ook een manier om negatieve emoties te verdoven", aldus het VAD.

Bij mensen met een diploma hoger onderwijs klimt het percentage dat meer is gaan drinken zelfs naar 28%. Bij Vlamingen die enkel een diploma secundair onderwijs hebben is dat slechts 17%. "Aangezien hoger opgeleiden globaal gezien meer drinken, zullen zij mogelijk ook sneller geneigd zijn om naar alcohol te grijpen wanneer de druk toeneemt", licht Katleen Peleman, directeur van VAD, toe.

Afhankelijk van leeftijd

Naast opleidingsniveau blijken er ook duidelijke verschillen te zijn tussen leeftijdsgroepen. Van de leeftijdsgroep 35-54 jaar gaf 27% aan tijdens de lockdown een beetje meer tot veel meer alcohol te drinken dan daarvoor. Bij 18-34 jarigen is het percentage dat meer is gaan drinken slechts 19%, en bij 55+'ers 17%.

Stress en eenzaamheid

Voorts blijkt dat wie meer is gaan drinken, ook vaker met negatieve emoties worstelt als stress, eenzaamheid, verveling of spanningen in het gezin. "Dat is reden tot bezorgdheid, want het kan een voorbode zijn van problematisch drinken", aldus het VAD.

Toch is niet iedereen meer gaan drinken. Een op de vier Vlamingen drinkt minder dan voor de lockdown. Meer dan een derde heeft namelijk het eigen alcoholgebruik bewust in de gaten gehouden. "VAD hoopt dat deze ervaring de mensen zal bijblijven, en dat we als maatschappij zo weer een stap zetten in het verantwoordelijker omgaan met alcohol", klinkt het nog.