Deze 10 zaken kunnen massale uitsterving veroorzaken

Deze 10 zaken kunnen massale uitsterving veroorzaken

Volgens een studie van de Nasa zijn we zelf verantwoordelijk voor het verdwijnen van onze beschaving omdat onze natuurlijke bronnen in sneltempo opraken. We kunnen onze instorting nog voorkomen mits we met zijn allen actie ondernemen. Of het veel zal baten, is nog maar de vraag, want er zijn nog minstens tien andere zaken die een massale uitsterving zouden kunnen veroorzaken.

De supervulkaan

Dit is iets waar de mens niets aan kan doen. Als er één van de weinige supervulkanen op deze planeet besluit om uit te barsten dan zijn we verloren. De grootste supervulkaan bevindt zich in Yellowstone. Als die uitbarst dan wordt Amerika van de kaart geveegd en wordt de rest van de planeet gehuld in een giftige aswolk.

Robots

Zelfbehoud is inherent aan alle intelligente leven. Als we onze robots dus te intelligent maken, bestaat de mogelijkheid dat ze zich tegen ons zullen keren uit zelfverdediging.

Een explosie van een ster

Gamma ray explosies treden op wanneer sterren in elkaar storten en exploderen. De uitbarsting ten gevolge van zo'n gebeurtenis zou onze planeet ogenblikkelijk bakken. Gelukkig zijn we volgens berekeningen nog meer dan 500 miljoen jaar verwijderd van zo'n explosie.

Het uitsterven van bijen

Door pesticiden en temperatuurveranderingen zijn verschillende soorten bijen met uitsterven bedreigd. U denkt wellicht dat dat geen probleem is, want die vieze beestjes zoemen in de zomer toch maar rond uw hoofd en honing is ook niet zo geweldig belangrijk. Toch vormen bijen een hoeksteen in ons bestaan. Ze zijn namelijk verantwoordelijk voor 33% van onze voedselvoorraden. Als de bijen uitsterven, zouden we alle planten zelf moeten bestuiven. De rekening van dat project zou oplopen tot 20 miljard dollar per jaar. Iets dat wij dus nooit voor elkaar zouden krijgen.

Virussen

Biologen werken regelmatig met dodelijke virussen. Denk maar aan het ebolavirus dat recent weer opdook in Afrika en iets langer geleden wekten een aantal wetenschappers een uiterst dodelijk virus weer tot leven. Bij een ontsnapping van zo'n virus zou de wereld machteloos staan en zou onze soort onmiddellijk met uitsterven bedreigd zijn.

CO²

De uitstoot van CO² heeft de zuurtegraad van de oceanen met 25% verhoogd. Mocht dit doorgaan, dan zou het hele oceaanleven uitsterven wat een enorme impact zal hebben op de rest van de wereld.

Een regen van kometen

De dinosaurussen kunnen erover meespreken. Regen van kometen is niet aangenaam. Ze komen om de 36 miljoen jaar voor en we zijn dichtbij een nieuwe. NASA zou dus dringend eens moeten investeren in onderzoek naar hoe we ons kunnen beschermen tegen kometen.

Fossiele brandstoffen

Wetenschapper James Hansen beweert dat het verbranden van fossiele brandstoffen op lange termijn een op hol geslagen broeikaseffect zal creëren. Hij denkt dat de temperaturen op aarde zullen oplopen tot 460°C. Dat is ongeveer dezelfde temperatuur als op Venus.

Kosmische straling

Ten slotte is er kosmische radiatie. De aarde beschikt over magnetische velden die normaal gezien de uiterst schadelijk straling tegenhouden, maar die magnetische velden kunnen elk moment draaien waardoor ze zwakker worden. Daardoor zullen mensen blootgesteld worden aan een dodelijk dosis kosmische straling wat opnieuw het resultaat zal hebben dat we van de kaart geveegd worden.

 

Uitputting van de natuurlijke bronnen

Als we uitsterven, dan zal het zijn door een tekort aan natuurlijke bronnen. Water, hout, olie, etc alles raakt langzaamaan op. Hoewel, normaal geraakt het niet op omdat de aarde genoeg produceert. Alleen zijn we met teveel mensen op een te kleine oppervlakte en verbruikt een heel klein deel van die mensen veel meer dan het overgrote deel. De ongelijke verdeling zal zorgen voor de ineenstorting van onze beschaving. Het uiteindelijke tekort zal zorgen voor het einde van de mensheid. Sommige schattingen zeggen dat er nu al elk jaar 100.000 soorten uitsterven. Zo zou de mens persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de zesde grote massale uitsterving op deze planeet.