Deze 10 beroepen tellen de meeste psychopaten

Deze 10 beroepen tellen de meeste psychopaten

Vlgens de Britse professor psychologie Kevin Dutton vind je psychopaten overal, dus zeker ook in de top van bedrijven. Psychopathie wordt gekenmerkt door verschillende persoonlijkheidseigenschappen, die niet allen even hard aanwezig moeten zijn.

Zo is een psychopaat egocentrisch, oppervlakkig charmant, impulsief, manipulatief, overdreven zelfzeker, een pathologische leugenaar etc.

Nu blijkt dat in bepaalde type jobs meer/minder psychopaten terug te vinden zijn dan in andere. Een overzicht!

Top 10 jobs met het meest aantal psychopaten

 1. CEO
 2. Advocaat
 3. Media (TV/Radio)
 4. Verkoper
 5. Chirurg
 6. Journalist
 7. Politieman
 8. Geestelijke
 9. Chef-kok
 10. Ambtenaar

Top 10 jobs met het minst aantal psychopaten

 1. Zorghelper
 2. Verpleegkundige
 3. Therapeut
 4. Ambachtslui
 5. Schoonheidsspecialist / stylist
 6. Liefdadigheidswerker
 7. Leraar
 8. Artiest
 9. Arts
 10. Boekhouder

Hoe komt men tot deze conclusie?

In het merendeel van de jobs in de eerste lijst zitten mensen in een machtspositie. Daarbij is het vaak een vereiste dat men objectieve, bijna klinische beslissingen kan maken die niet mogen worden beïnvloed door persoonlijke gevoelens.

De jobs die het minst door psychopaten worden uitgevoerd vereisen echter juist wél die menselijke gevoelens. In deze beroepen bezit men meestal weinig tot zelfs geen macht. Vanwege de natuur van psychopaten blijken deze beroepen voor hen heel wat minder interessant.