Dertigers lopen meer risico op burn-out

Dertigers lopen meer risico op burn-out

Wie tussen 35 en 39 jaar oud is heeft 23% kans op een burn-out. Bij werknemers jonger dan 35 is dat 19%, bij werknemers ouder dan 40 is dat 14%. Volgens HR-dienstverlener Securex, dat de studie uitvoerde, is het hoge percentage bij jonge werknemers verontrustend, want die groep moet nog lang werken. Ook wie voltijds werkt, loopt sneller tegen een burn-out aan dan wie deeltijds werkt (18% tegenover 13%).

Stijging

Gemiddeld heeft 17% van de Belgische werknemers een verhoogd risico op burn-out. In 2014 was dat nog maar 10%. Er is met andere woorden sprake van een stijging met ruim de helft. Zij zijn uitgeput, nemen mentaal afstand van hun werk en hebben minder zelfvertrouwen. Securex voerde onderzoek uit bij een representatief staal van 1.552 Belgische werknemers.

Geen verschillen

Arbeiders en bedienden lopen evenveel risico op een burn-out, evenals kort en langer geschoolden, en leidinggevenden en hun teamleden. Ook mannen en vrouwen komen er evenveel mee in aanraking. Verder stelt het onderzoek geen verschillen vast tussen sectoren, regio's of bedrijfsomvang.

Minder taboe

«We moeten deze nieuwe cijfers ook een beetje nuanceren, want burn-out is steeds minder taboe. Daardoor geven werknemers waarschijnlijk gemakkelijker dan vroeger toe dat ze uitgeput zijn en zich opgebrand voelen», zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex. «Toch is het een signaal. De overheid kan werkgevers ondersteunen bij de preventie van burn-out door de ontwikkeling van een juridisch kader dat maatwerk, job crafting, en tijds- en plaatsonafhankelijk werken faciliteert en ondersteunt. De overheid zet vandaag vooral in op het ‘moet-verhaal', terwijl we zien dat dat niet helpt om het aantal burn-outs te beperken.»