"Democratisering hoger onderwijs stokt"

"Democratisering hoger onderwijs stokt"

In zijn openingstoespraak van het nieuwe academiejaar heeft Luc De Schepper, rector van de UHasselt, gewezen op de stokkende democratisering van het hoger onderwijs. Volgens de rector is er een groeiende tendens naar studenten met ouders die een hogere opleiding hebben genoten, en haken de kinderen van lager geschoolde ouders steeds vaker af. "Onrustwekkend", aldus De Schepper. De rector baseert zich op recente OESO-cijfers die aantonen dat het aantal jongeren met een diploma hoger onderwijs sterk varieert in functie van de scholingsgraad van hun ouders. "In de jaren 90 kwam zowat 28 procent van de afgestudeerden uit een gezin met laaggeschoolde ouders, maar dat is nu teruggevallen tot 22 procent", aldus Luc De Schepper. "Dat die democratiseringsgolf is gebroken, is onrustwekkend. Zeker voor een land dat alleen brains, branie en innovatie in de meedogenloze welvaartsstrijd kan werpen. We verkwisten talent", vindt de rector.

De Schepper verwijst naar de gevolgen voor Limburg. "De sociaal-economische en demografische achtergrond van de provincie stelt ons voor enorme uitdagingen. Met 31 procent van de 18-24 jarigen die van vreemde origine zijn moeten er acties worden ondernomen om de onderparticipatie van deze doelgroep aan het hoger onderwijs te vergroten. De overheid moet de aanzet geven en de krijtlijnen uittekenen. Ze zal in de UHasselt een bondgenoot vinden", aldus nog de rector.

Eerder op de dag was de rector met zijn hoogleraren door de Hasseltse binnenstad getrokken in de stoet der togati. De top van de universiteit werd vervolgens ontvangen in het stadhuis van Hasselt.

bron: Belga