Deliveroo-koeriers verzekerd voor ongevallen

Deliveroo-koeriers verzekerd voor ongevallen

De koerierdienst ligt onder vuur sinds ze de samenwerking met SMart stopzette. Dankzij de coöperatie waren de fietskoeriers in loondienst, genoten ze sociale bescherming en waren ze verzekerd. Die voordelen hebben de werknemers niet langer.

Flexibiliteit

Volgens het bedrijf geeft dat nieuwe remuneratiemodel meer flexibiliteit. "De koeriers kunnen zo zelf beslissen wanneer ze willen werken, wat hen toelaat om hun werk te organiseren in functie van hun leven, en niet omgekeerd. Ze hebben zo ook de mogelijkheid om nog voor andere platformen te werken", klinkt het.

De koeriers vrezen dat de nieuwe betaalformule voor hen een achteruitgang van hun verloning zal betekenen van 30 à 40% voor dezelfde prestaties.

Inspectie

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) stuurde de inspectie van de RSZ en van het Toezicht op de Sociale Wetten naar Deliveroo om de nieuwe arbeidsregeling tegen het licht te houden. De grond werd Deliveroo blijkbaar te warm onder de voeten en daarom komt het bedrijf met een gratis ongevallenverzekering.

De koeriers zullen door de verzekering gedekt zijn van bij hun eerste levering, klinkt het. De dienst voerde naar eigen zeggen al verschillende maanden onderhandelingen over de regeling. Die komt bovenop de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die het bedrijf al aanbood, en dekt tijdelijk inkomensverlies en medische kosten, maar voorziet ook schadeloosstelling bij een ongeval.

Uitbreiding in drie of vier steden

Deliveroo zal in de komende weken de details over inschrijving op de verzekering bekendmaken aan zijn personeel.

De voorbije twee weken telde het bedrijf zowat 1.500 koeriers, op maandbasis zijn het er ongeveer 2.500. Die aantallen kunnen evenwel nog stijgen in de komende maanden, aangezien Deliveroo van plan is om uit te breiden in drie à vier nieuwe steden.