Dejan Veljkovic blijft tien jaar geschorst

Dejan Veljkovic blijft tien jaar geschorst

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft beslist om het dossier van Dejan Veljkovic niet af te splitsen van de volledige matchfixingzaak. De vermeende spilfiguur in de fraudezaak blijft ook voor tien jaar geschorst. "Het is jammer dat onze cliënt niet wordt beloond voor zijn bijdrage aan het strafonderzoek, maar de feiten zijn wat ze zijn", reageerde zijn advocaat Bart Verbelen bij Belga. Wellicht berust Veljkovic in de uitspraak. De advocaten van Veljkovic lieten tijdens de procedure meermaals verstaan dat de makelaar niet aangesloten was bij de voetbalbond. "Hij kon dus evengoed opgeroepen worden door de lokale vissersclub", stelde advocaat Kris Luyckx meermaals. Veljkovic was dus van oordeel dat hij niet vervolgd kon worden en daarom ook niet verplicht kon worden om stukken vrij te geven voor een disciplinair onderzoek. "Maar op basis van het bondsreglement kan de KBVB wel degelijk maatregelen nemen tegen Veljkovic. En het gerechtelijk wetboek (artikel 1380) biedt voldoende rechtsgrond om stukken uit een strafdossier over te maken", weerlegde het BAS die argumenten.

Daarnaast eiste Veljkovic dat zijn zaak afgesplitst zou worden, tot het memorandum als spilfiguur definitief bekrachtigd werd door het federaal parket. Dan pas kon de verguisde makelaar vrijuit spreken. De bekrachtiging is tot op heden nog niet gebeurd. "Veljkovic heeft vrijwillig gekozen om in de strafprocedure spijtoptant te worden. Dat kan niet als gevolg hebben dat een regelmatig ingestelde tuchtprocedure daarom moet wachten totdat definitief uitspraak werd gedaan over het memorandum (bekrachtiging) en over de strafvordering", klinkt het. Als de zaak wel afgesplitst zou worden, kan Veljkovic in afwachting van het definitieve vonnis gewoon zijn activiteiten als makelaar voortzetten. Het beroep bij het BAS werkt immers opschortend. En dat kan niet de bedoeling zijn, legt het BAS uit.

Meester Verbelen betreurt dat het memorandum nog niet bekrachtigd is door het federaal parket. "Er was ons beloofd dat dat voor de zomer zou gebeuren. Het zal tijdens de grote vakantie zeker niet gebeuren, dus we hopen in september of uiterlijk oktober een update te kunnen geven."

bron: Belga