Defensie schakelt honden in om coronavirus op te sporen

Defensie schakelt honden in om coronavirus op te sporen

Het ministerie van Defensie is van plan om honden te gebruiken om het coronavirus op te sporen. Eerder wees onder meer een Duitse studie al uit dat honden dat inderdaad kunnen. Behalve explosieven zullen enkele van de honden van Defensie dus getraind worden om ook het virus te detecteren. Die techniek zou sneller en even efficiënt zijn als de PCR-tests.

"Tegen eind dit jaar kunnen we twaalf ploegen, van hond en begeleider, operationeel hebben», zegt kapitein Lange, bevelhebber van de Intermachten Kynologische Eenheid (IKE). Minister van Defensie Philippe Goffin bracht vrijdag een bezoek aan de eenheid in Oud-Heverlee.

Ruiken 50 keer beter dan mensen

Een deel van de honden die onder de IKE valt is gespecialiseerd in het opsporen van explosieven, zogenaamde EDD-honden. Het zijn ook die honden die getraind zullen worden in het opsporen van SARS-CoV-2. De honden kunnen geuren tot 50 keer beter dan de mens opsporen, en zijn getraind om 20 à 25 explosieven te identificeren, en SARS-CoV-2 is een bijkomende geur om de honden aan te leren, zegt kapitein Lange.

De eenheden met EDD-honden zijn verspreid over het hele land: Burcht in Antwerpen en Kleine Brogel in Limburg, en op drie basissen in Wallonië.

Behalve in Duitsland lopen ook in de Verenigde Staten en Frankrijk onderzoeken naar de inzet van honden om het coronavirus op te sporen. Defensie opperde ook de mogelijkheid om samen te werken met de universiteiten van Gent en Luik, waar ook onderzoek loopt.