Defensie recruteerde meer militairen dan voorzien

Defensie recruteerde meer militairen dan voorzien

Het leger heeft vorig jaar 1.724 militairen aangeworven. Het gaat om 182 officieren, 645 onderofficieren en 897 vrijwilligers. Dat zijn er een stuk meer dan de 1.581 openstaande plaatsen. De marge dient om kandidaten die vroegtijdig afhaken op te vangen, meldt Defensie. In totaal hadden 5.131 kandidaten zich aangemeld. De vacatures voor officieren (68 Franstaligen en 114 Nederlandstaligen) werden allen ingevuld. Voor een aantal functies is dat echter maar deels het geval. Dat geldt bijvoorbeeld voor de functies marineofficier, tandarts, apotheker,luchtverkeersleider, industrieel ingenieur constructie en CIS (Communicatie- en Informatiesystemen). Het aantal sollicitanten lag hoger dan in 2017: 25,9 procent meer Nederlandstaligen en 20,1 procent meer Franstaligen. Eén sollicitant op vijf was een vrouw.

Bij de onderofficieren werden de technische vacatures voor 78 procent ingevuld. Ook een aantal andere functies raakten niet volledig ingevuld, zoals

luchtgevechtsleider, meteo, CBRN (de compagnie die beschermt tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire aanvallen), medische vacatures en de plaatsen Marine, net als de logistieke vacatures in het BDL-statuut (beperkte duur/durée limitée) en de plaatsen muzikant. Ook voor de onderofficieren waren er meer sollicitanten dan in 2017: 31,9 procent meer Franstaligen en 19,4 procent meer Nederlandstaligen. Eén sollicitant op zeven was vrouw.

Ook bij de vrijwilligers was er een stijging, zij het vooral bij de Franstaligen. Daar was slechts één sollicitant op 14 een vrouw.

bron: Belga