Defensie heeft komende legislatuur 2,4 miljard extra nodig

Defensie heeft komende legislatuur 2,4 miljard extra nodig

Tegen 2024 moet het budget voor Defensie worden opgetrokken tot 1,27 procent van het bbp, zo pleit generaal Marc Compernol, de Chef Defensie (CHOD). Dat betekent ongeveer 2,4 miljard euro extra in vergelijking met het budget in 2019. Dat geld is onder meer nodig voor de aanwerving van nieuwe militairen, voor de betaling van het aangeschafte nieuwe materieel en voor investeringen in kazernes. Het leger krijgt de komende jaren bovendien te maken met een grote uitstroom aan militairen die op pensioen gaan. "Ik besef dat dat veel geld is, maar dat is een erfenis uit het verleden", legt Compernol uit in een gesprek met Belga, aan de vooravond van de nationale feestdag waarop Defensie defileert. "We zijn bezig met een inhaaloperatie na jaren van besparingen op Defensie."

Haalt België die 1,27 procent niet, kan Defensie zijn projecten niet of maar gedeeltelijk realiseren. "Maar dan kunnen we ook onze schulden niet betalen. Als we onze schulden niet kunnen betalen, moet ik geld halen uit de werking. Dan stoppen de trainingen en de operaties", klinkt het. "Als er geen verhoging van het budget komt, zal er een impact zijn op de output van Defensie."

In 2024 loopt de nieuwe legislatuur af. Ook gingen de NAVO-lidstaten in 2014 het engagement aan om tegen 2024 de defensie-uitgaven te verhogen tot 2 procent van het bbp. "Ik heb nooit gepleit voor die 2 procent, dat is niet realistisch voor België, maar ik denk dat we op termijn tot 1,6 of 1,7 procent moeten komen, willen we een militair instrument hebben die naam waardig", zegt hij nog.

Volgens de generaal worden de komende tien jaar cruciaal. "Enerzijds moeten we het personeelsprobleem oplossen. Tegen 2025 verliezen we 41 procent van het personeel enkel en alleen door pensionering. Dan moeten we op die periode al bijna 12.000 mensen rekruteren om dat te kunnen inhalen. Anderzijds vervangen we al onze hoofdmateriëlen tussen 2023 en 2030", aldus de CHOD. Hij doelt dan onder andere op de vervanging van de F-16's bij de luchtcomponent, de vervanging van de vaartuigen bij de marine en de nieuwe gevechtsvoertuigen voor de landcomponent. "We moeten tegelijk ook operationeel blijven en werken aan de NAVO-initiatieven. We staan voor een geweldige uitdaging."

De Chef Defensie startte in 2018 een ploeg "Nieuwe Federale Legislatuur" (NFL) op. Die zat samen met alle politieke partijen, maar ook met academici en de industrie. De ploeg stelt nu een document op om de boodschap van Defensie over te maken aan de formateur. Compernol nodigde ook alle partijvoorzitters uit voor een vergadering. Een aantal heeft hij al gezien. "Ik wil het probleem op tafel leggen. Als we nu niets doen, zullen er in de volgende legislatuur drastische beslissingen moeten worden genomen", aldus de CHOD.

bron: Belga