Defensie breidt netwerk van militair attachés gevoelig uit

Defensie breidt netwerk van militair attachés gevoelig uit

Defensie breidt dit en volgend jaar zijn netwerk van militair attachés stevig uit. Het hele netwerk zal dan 28 Defensieattachés tellen, tegenover 18 vandaag. Dat heeft Belga uit militaire bron vernomen. De meeste posten worden in Europa geopend, of opnieuw geopend. Een militair attaché werkt in principe vanuit de Belgische ambassade in het land waar hij of zij geaccrediteerd is. Deze zomer nog komen er nieuwe attachés in Den Haag, Londen, Parijs, Rome, Warschau en Belgrado. Bij twee gelegenheden - in 2005 en vervolgens in 2015-2016 - werden uit budgettaire overwegingen verschillende posten gesloten. Een "grondige analyse" heeft nu duidelijk gemakt dat "de efficiëntie" en "de doeltreffendheid" van de contacten die een attaché moet leggen beter worden als vanuit het land in kwestie kan worden gewerkt. Tot op vandaag werden bilaterale contacten met verschillende landen, vooral in Europa, onderhouden vanuit het hoofdkwartier in Evere.

In de zomer van 2020 zal ook in Berlijn opnieuw een Belgische Defensieattaché aan de slag zijn. Dat is opvallend, want de post werd al tweemaal gesloten. Nu zal hij dus voor de tweede maal heropend worden.

Buiten Europa zal het bestaande netwerk uitgebreid worden met attachés in Bamako (Mali), Pretoria (Zuid-Afrika) en Tel Aviv (Israël). Omdat een attaché buiten zijn hoofdaccreditatie (bij het land waar hij verblijft) ook over een aantal nevenaccreditaties beschikt, zal België bij alle NAVO- en EU-partners een officieel militair, bilateraal aanspreekpunt hebben.

Defensieattachés hebben drie hoofdopdrachten. Ze vertegenwoordigen de minister van Defensie en de Chef Defensie, ze coördineren de activiteiten die de Belgische Defensie uitvoert in hun landen van accreditatie en ze worden verondersteld een inhoudelijke kennis en expertise op te bouwen over de veiligheidsuitdagingen en de geopolitieke krijtlijnen van de landen in kwestie.

bron: Belga