Debaets verdedigt Brusselse zorg voor arme kinderen

Debaets verdedigt Brusselse zorg voor arme kinderen

Brussel is een stad met zijn typische grootstedelijke problemen, dat beseft ook staatssecretaris Debaets. "De sterke bevolkingsgroei maakt dat aan de onderkant van de Brusselse samenleving er een voortdurende instroom is van nieuwe mensen. Dat maakt dat armoede erg moeilijk helemaal uit te bannen is."

Die armoede treft vier Brusselse kinderen op tien. Dat blijkt uit een doorlichting van de ULB van alle kinderen in de hoofdstad, waar De Standaard en La Libre Belgique over berichtten. Drie kwart van de kinderen die in Brussel geboren worden, heeft een moeder van niet-Belgische origine en heeft daarom een groter risico om in armoede op te groeien. Zeven op de tien van de moeders uit Sub-Sahara-Afrika, de groep met het grootste armoederisico, beschikken over een gezinsinkomen dat onder de armoededrempel ligt. Bovendien zijn 40% van de mama's uit de regio alleenstaand, wat het financieel moeilijker maakt.

Om de armoede te bestrijden, zet Brussel in op twee pijlers. "We investeren in jobs voor de ouders en goede zorg en onderwijs voor de kinderen", aldus de staatssecretaris. Ze benadrukt nogmaals dat de jeugdwerkloosheid in Brussel al 3,5 jaar en de algemene werkloosheidsgraad al twee jaar aan een stuk dalen.