De Wever wil snel toolbox voor lokale maatregelen tegen corona

De Wever wil snel toolbox voor lokale maatregelen tegen corona

De Wever zei dat hij van Vlaams minister-president Jan Jambon te horen kreeg dat dit er snel zou komen, "mogelijk vandaag".

Daarnaast verwacht hij veel van de lokale contacttracing. De Antwerpse gouverneur heeft een project opgestart waar de stad Antwerpen volledig aan wil meewerken. De Wever ziet daarbij een rol voor de huisarts, die de eerste is die de patiënten ziet en ook een vertrouwenspersoon is. Daarnaast gaat hij ook vrijwilligers aanwerven.

Regels naleven

Voor De Wever is het noodzakelijk dat de mensen de coronamaatregelen naleven. De handhaving van die maatregelen is belangrijk, maar repressie is niet het sluitstuk. Voor de Antwerpse burgervader was het probleem dat de gemeenten niet wisten waar het probleem precies zat omdat Sciensano de gegevens niet overmaakte.

Bart De Wever is ook voorstander van een samenhangend beleid rond de mondmaskerplicht. "Wij hebben dat opgelegd voor de markten, omdat daar een ingang en een uitgang is. Maar dan vragen de districtburgermeesters waarom dat bij hen niet kan. En waarom hier wel en daar niet?", aldus De Wever. "Als de mensen de congruentie van een maatregel niet zien, wordt het moeilijk om die na te leven."

Quid federale regering?

Over de federale formatie bleef de N-VA-voorzitter voorzichtig. Hij stelde vast dat de grootste partij aan de overkant van de taalgrens, de PS, bereid is te praten. Dat is niet de eerste keer, en het zal moeten blijken of het nu anders loopt, aldus De Wever, die eraan herinnerde dat hij van dag 1 gezegd heeft dat er een groot akkoord nodig is met de sterkste partijen over grote hervormingen, ook institutioneel. Hij wees erop dat zijn PS-collega nu ook homogene bevoegdheden wil, 100 procent federaal of 100 procent naar de deelstaten. Voor De Wever moet de zorg bijvoorbeeld voor 100 procent naar de gemeenschappen.

Volgens De Wever is er niet veel keuze meer om de gesprekken met de PS een kans te geven. De andere formules zijn immers niet levensvatbaar gebleken.