De Wever voorlopig niet verwacht in onderzoekscommissie

De Wever voorlopig niet verwacht in onderzoekscommissie

N-VA-voorzitter Bart De Wever wordt voorlopig niet gehoord door de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. De oppositie had daar op aangedrongen nadat bekendraakte dat hij daags na de aanslagen aanwezig was op een intussen veelbesproken vergadering met de politietop op het kabinet-Binnenlanse Zaken. Voorlopig is ervoor gekozen om de experts van de commissie eerst hun licht te laten opsteken. Concreet werd achter gesloten deuren afgesproken dat de experts van de commissie contact zullen opnemen met commissaris-generaal Catherine De Bolle, die aan de bewuste vergadering heeft deelgenomen. Ze zullen haar vragen welke informatie precies verstrekt werd op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op die bewuste 23ste maart, om na te gaan of dat strookt met diens verklaringen en of er toch geen geclassificeerde of vertrouwelijke informatie gedeeld is.

Onder meer oppositiepartijen sp.a en Groen hadden erop aangedrongen dat De Wever zelf voor de onderzoekscommissie zou verschijnen. Maar zo ver komt het voorlopig dus niet. Woensdagochtend zullen de experts hun bevindingen aan de commissie voorleggen, waarna beslist zal worden of de hele zaak nog een staartje krijgt.

Hetzelfde geldt trouwens min of meer voor de verbindingsofficier van de politie in Turkije, Sébastien Joris. Jambon werd maandag ook op de rooster gelegd over zijn forse uithaal aan diens adres in maart. De minister bleef bij zijn kritiek en zei dat ook de chef van de man heeft erkend dat hij te weinig proactief was.

Volgens de oppositie bleek uit de hoorzittingen achter gesloten deuren met Joris en diens chef, Peter De Buysscher, echter dat de verbindingsofficier niets te verwijten viel. Wat dus niet strookt met het standpunt van Jambon.

Probleem is dat die laatste in openbare zitting zijn kritiek kon herhalen, terwijl Joris en De Buysscher zich achter gesloten deuren uitspraken. De experts zullen tegen woensdag dus ook uitklaren hoe ze "alsnog op gelijke voet behandeld kunnen worden", verduidelijkt een commissielid. Eén van de opties daarbij is om beide heren opnieuw uit te nodigen voor een openbare zitting.

bron: Belga