De wereldbevolking stopt met groeien... vanaf 2065

De wereldbevolking stopt met groeien... vanaf 2065

De Verenigde Naties voorspelde in 2019 nog dat de wereldwijde populatie tegen 2100 zou stijgen tot 10,9 miljard. Hoewel de VN aangaven dat het vruchtbaarheidscijfer (het gemiddelde aantal kinderen per vrouw) daalt en dat in veel landen de bevolking vergrijst, melden de Amerikaanse onderzoekers dat het model van de VN geen alternatieve scenario's kan genereren die gelinkt zijn aan beleidskeuzes of andere factoren rond vruchtbaarheid en mortaliteit.

Halvering bevolking

De UWA-onderzoekers geven aan dat de afname van de bevolking zich onverbiddelijk zal voortzetten van zodra ze begonnen is. Tegen 2100 verwachten ze dat in 183 landen het vruchtbaarheidscijfer te laag zal liggen om nog een bevolkingsgroei te veroorzaken, dat de bevolking van 23 landen tegen dan nog de helft zal bedragen van die van vandaag en dat er in 34 landen een terugval zal zijn van 25 tot 50%.

Volgens de trends zou de bevolking van China tegen 2100 terugvallen tot 730 miljoen, terwijl ze in 2017 nog 1,4 miljard bedroeg. In Sub-Sahara Afrika zou de bevolking dan weer verdrievoudigen tot 3,07 miljard.

India en Nigeria domineren

Nog volgens de onderzoekers zal China tegen 2035 de Verenigde Staten voorbijsteken als grootste economie ter wereld, maar zal de VS die eerste plaats decennia later weer veroveren, wanneer de Chinese bevolking in de arbeidsgeschikte leeftijd terugvalt tot 350 miljoen.

Dergelijke schommelingen "kunnen resulteren in grote veranderingen op vlak van globale economische machtsrelaties tegen het einde van de 21ste eeuw", aldus de auteurs. Ze verwachten dat de wereld niet alleen gedomineerd zal worden door China en de VS, maar ook door India en Nigeria, tegen 2100 de twee landen met de meeste inwoners wereldwijd.