De vijf meest gestelde vragen van jobstudenten

De vijf meest gestelde vragen van jobstudenten

Om een studentenjob te kunnen doen via een studentenovereenkomst, moet je:

  • Ofwel minstens 15 jaar oud zijn en de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd.
  • Ofwel 16 jaar oud zijn.

2. Wat als ik deeltijds onderwijs volg?

Volg je deeltijds onderwijs? Dan kan je enkel een studentenjob doen via een studentenovereenkomst als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je bent minstens 15 jaar oud en zit minstens in het derde jaar secundair.
  • Je werkt enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent.
  • Je werkt niet met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse stageovereenkomst. Opgelet: van zodra je een dag gewerkt hebt, mag je dat jaar geen studentenjob meer doen.
  • Je bent niet verbonden met een leerovereenkomst voor werknemersberoepen of voor zelfstandigen en KMO's,
  • Je ontvangt geen werkloosheidsuitkeringen.

3. Hoeveel mag ik werken zonder dat ik sociale bijdragen moet betalen?

Als je werkt met een studentenovereenkomst en je blijft binnen je contingent van 50 kalenderdagen per jaar, dan ben je aan de sociale zekerheid alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd die en stuk lager is dan de normale sociale bijdrage.

Onder een arbeidsdag wordt elke dag verstaan waarvoor je loon ontvangt, dus ook weekends en feestdagen, dagen waarop je ziek was, ... Bovendien telt een paar uur werken als een volledige dag.

4. Hoeveel ga ik verdienen?

Als je met een studentenovereenkomst werkt, heb je in principe recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers in het bedrijf.  Je loon moet duidelijk vermeld worden in je studentenovereenkomst. Als je loon niet op voorhand kan vastgesteld worden, moet de wijze en de basis van berekening toelicht worden. Je studentenovereenkomst moet ook het tijdstip bevatten waarop je zal uitbetaald worden.

5. Wat zijn mijn werkuren?

In de regel mag je maximum 8 uur per dag werken in een zesdaagse werkweek en 9 uur in een vijfdaagse werkweek. Per week mag je maximum 40 uur werken.

Er bestaan wel uitzonderingen in verschillende sectoren. In de horecasector mag je bijvoorbeeld 11 uur per dag werken en 50 uur per week.

Ben je jonger dan 18? Dan is het bij wet verboden om meer dan 8 uur per dag te werken en overuren te doen, behalve in bepaalde uitzonderlijke gevallen.

Meer info: www.studentatwork.be