"De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt blijft kwetsbaar"

Het aantal meldingen over discriminatie op grond van geslacht zat in 2016 in de lift. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) ontving vorig jaar in totaal 549 meldingen, waarvan 231 infovragen en 318 klachten. Dat meldt het Instituut vandaag in een persbericht. Vorig jaar registreerde het IGVM 18 procent meer meldingen dan 2015. Er kwamen voornamelijk klachten binnen over genderdiscriminatie op de werkvloer, discriminatie van transgenders en over discriminatie van de "toegang tot en het aanbod van goederen en diensten". Het Instituut trad in 2016 achttien keer op als partij in een rechtbank.

Verder leert het jaarrapport dat de meeste meldingen afkomstig zijn van vrouwen en over de situatie op de werkvloer gaan. "Een vrouw kan geweigerd worden voor een job omdat zij een kindje heeft en zich volgens de werkgever onvoldoende flexibel kan opstellen", licht adjunct-directeur Liesbet Stevens toe.

"En natuurlijk zijn er nog de gevallen waarbij vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald worden dan hun mannelijke collega's, of de gevallen waarbij vrouwen omwille van hun geslacht gediscrimineerd worden wanneer ze het glazen plafond proberen te doorbreken", aldus Stevens. Het Instituut concludeert dat de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt kwetsbaar blijft.

bron: Belga