De mensheid heeft steeds minder seks, en dit is waarom

De mensheid heeft steeds minder seks, en dit is waarom

Tal van studies uit alle uithoeken van de wereld tonen aan dat de mensheid de laatste jaren steeds minder seks heeft. In een steekproef die tussen 2009 en 2018 jaarlijks afgenomen werd bij een groep van circa 4.100 Amerikanen tussen 14 en 49 jaar steeg het aantal respondenten dat ‘geen seksuele activiteit’ rapporteerde in de groep van jonge mannen van 28,8% in 2009 naar 44,2% in 2018. Bij jonge vrouwen nam het gebrek aan seksuele activiteit toe van 49,5% in 2009 naar 74% van de steekproefpopulatie in 2018. De studie verscheen op 19 november 2021 in het seksuologieblad ‘Archives of Sexual Behavior’.

Daling in alle leeftijdscategorieën

Seks in eender welke vorm – of het nu vaginaal, anaal, oraal of masturbatie betreft – kwam de laatste jaren steeds minder vaak voor in de onderzoeksgroep. De trend was merkbaar in alle leeftijdscategorieën. Professor Debby Herbenick, de auteur van de studie, en haar coauteur Tsung-chieh (Jane) Fu haalden in een recent interview met Scientific American enkele oorzaken aan.

Wat jongeren betreft, ziet Fu een verklaring in de oplopende schermtijd. Computergames en sociale media zijn volgens haar de grootste boosdoeners in die leeftijdsgroep. Daarnaast worden steeds meer jongvolwassenen afgeschrikt door de steeds ruwer wordende seks in die leeftijdscategorie, zoals choking of wurging. Herbenick stelt ook dat steeds meer mensen zich als ‘aseksueel’ identificeren, omdat ze zich steeds meer bewust zijn van aseksualiteit als een valabele identiteit.

Geen allesomvattende verklaring

De onderzoekers nuanceren hun uitspraken door te stellen dat er geen allesomvattende verklaring is voor de terugval: de mate van seksuele activiteit wordt immers bepaald door een heleboel verschillende factoren, waarvan geen enkele de belangrijkste is. Verschillende studies halen verschillende oorzaken aan. De ene studie linkt seksuele activiteit aan economische status. Een ander onderzoek haalt dan weer de dalende alcoholconsumptie aan als mogelijke verklaring voor de mondiale terugval in seksuele activiteit.