De Lijn laat lokale besturen beslissen over 226 miljoen euro budget

De Lijn laat lokale besturen beslissen over 226 miljoen euro budget

Door de herindeling van het Vlaams openbaar vervoer onder het decreet basisbereikbaarheid zullen lokale besturen beslissingsrecht krijgen over een budget van in totaal 226 miljoen euro. De Lijn werkte een kostenmodel uit om het geld tussen de vijftien Vlaamse vervoerregio's te verdelen. In april keurde het Vlaams parlement het decreet basisbereikbaarheid goed. Volgens het decreet wordt het openbaar vervoer ingedeeld in lagen: een 'kernnet' met voor- en interstedelijke verbindingen, het aanvullend net dat vanuit buitenwijken en kleinere kernen op het kernnet aansluit, en het vervoer op maat. Dit laatste omvat onder meer belbussen, taxi's en deelfietsen.

Daarnaast wordt Vlaanderen opgedeeld in vijftien vervoerregio's, die dienen als overlegorgaan tussen vertegenwoordigers van de gemeenten en andere mobiliteitsactoren. De Lijn zal zijn exploitatiebudget - in totaal ruim 725 miljoen euro - verdelen over de regio's. Daarvoor ontwierp het Departement Financiën en Begroting een kostenmodel dat rekening houdt met de kosten van personeel en voertuigen.

De Lijn zal daarbij zelf beslissen over het budget voor het kernnet - in totaal bijna 500 miljoen euro. De regio's krijgen wel een adviserende rol. De 198,2 miljoen euro voor het aanvullend net zal in overleg tussen De Lijn en de regio's ingezet worden. Over de 27,8 miljoen voor het vervoer op maat mogen de regio's volledig autonoom beslissen. Het is ook mogelijk om budget te schuiven tussen vervoer op maat en aanvullend net.

De nieuwe verdeling laat toe om met hetzelfde budget 7,5 procent passagiers meer te vervoeren, berekende De Lijn. In sommige vervoerregio's loopt de capaciteitsverhoging op tot meer dan 17 procent.

bron: Belga