“De grootste steden ter wereld zakken letterlijk weg”

“De grootste steden ter wereld zakken letterlijk weg”

Geofysicus Tom Parsons, van het bureau van de United States Geological Survey (USGS), beschouwde San Francisco als een case study van hoe grote stedelijke ontwikkelingen het werkelijke aardoppervlak zouden kunnen beïnvloeden en deprimeren.

Volgens zijn berekeningen zou San Francisco wel 80 millimeter kunnen zijn gezonken naarmate de stad in de loop van de tijd is gegroeid. Aangezien de Bay Area, waarin de stad ligt, wordt bedreigd door maar liefst 30 cm zeespiegelstijging tegen 2050, is de extra variatie die wordt toegevoegd door de langzame bodemdaling significant genoeg om zorgwekkend te zijn.

Dichtbevolkte kuststreken

"Aangezien de wereldbevolking zich onevenredig naar de kust verplaatst, kan deze extra bodemdaling in combinatie met de verwachte zeespiegelstijging het risico op overstroming vergroten", schrijft Parsons in zijn paper.

Rekening houdend met een inventaris van alle gebouwen in de stad en hun inhoud, berekende de studie het gewicht van San Francisco (bevolking: 7,75 miljoen) als ongeveer 1,6 biljoen kilogram - of ongeveer 8,7 miljoen Boeing 747's.

Dat zou voldoende kunnen zijn om zowel de feitelijke lithosfeer waarop het stadscentrum zich bevindt te buigen, als misschien nog belangrijker, om de relatieve niveaus van breukblokken te veranderen - de drijvende brokken steen die het aardoppervlak vormen.

Onderschatting

In feite is de 80 mm slip waarschijnlijk een conservatieve schatting, aangezien de gewichtsberekeningen geen rekening houden met zaken buiten gebouwen - inclusief transportinfrastructuur, voertuigen of mensen. Hetzelfde soort zinken is waarschijnlijk in andere delen van de wereld, hoewel het gedeeltelijk afhangt van de lokale geologie.

"De specifieke resultaten die zijn gevonden voor de San Francisco Bay Area zijn waarschijnlijk van toepassing op elk groot stedelijk centrum, zij het met een wisselend belang", schrijft Parsons. Hij benadrukt dat er nog onduidelijkheid bestaat over welke factoren bijdragen aan het zakken van de bodem. specifieke