De Gelder sprak vorig jaar met ouders over moorden

De Gelder sprak vorig jaar met ouders over moorden

Het college van deskundigen dat Kim De Gelder onderzocht met het oog op een internering, meende dat het gevaar groot zou zijn dat hij door zijn geestesstoornis opnieuw misdrijven zou plegen. Dat blijkt uit het vonnis van de kamer voor de bescherming van de maatschappij, die besliste om De Gelder te interneren. "In oktober 2018 deed er zich tijdelijk een (pre)psychotische fase voor waarbij u angstig was, slecht kon slapen, en met uw ouders over moorden sprak", stelt het vonnis. Rob Perriëns, voorzitter van de kamer voor de bescherming van de maatschappij, verwees naar het verslag van de deskundigen en naar die van de gevangenisdirecteurs van Oudenaarde en Gent. "De directeur (van de gevangenis van Oudenaarde, nvdr.) maakt melding van onberekenbaar, provocatief, agressief en dreigend gedrag. In februari 2017 deden er zich twee agressie-incidenten voor waarbij u trachtte uit te halen naar de directeur en waarbij u in het gezicht van een verpleegkundige spuwde. Ten aanzien van iedereen die volgens u betrokken was bij de procedure tot internering - personeel, uw ouders, uw advocaat - uitte u herhaaldelijk expliciete doodsbedreigingen. De directeur wijst op het manifest risico op het plegen van nieuwe geweldsdelicten", aldus het vonnis.

Volgens de gevangenispsychiater in Oudenaarde had De Gelder "gespecialiseerde hulp" nodig die ze in de gevangenis niet konden bieden. "Verder is er in het verslag sprake van bizar gedrag zoals staren, tegen uzelf praten, verwarde taal, achteruit rondlopen in uw cel, vreemde bewegingen maken, uw toilet verstoppen met papier en afval, op uw lichaam en voorhoofd schrijven, roepen en op uw celdeur bonken", motiveerde voorzitter Perriëns nog.

bron: Belga