De Croo verdedigt timing heropening van horeca: “Als je opent, doe het dan binnen én buiten”

De Croo verdedigt timing heropening van horeca: “Als je opent, doe het dan binnen én buiten”

De eerste minister kreeg verschillende vragen voorgeschoteld naar aanleiding van de beslissingen die vorige week binnen het Overlegcomité werden genomen. Daarin werd de heropening van de horeca op 1 mei vooropgesteld.

Jean-Marie Dedecker blikte vooruit naar de paasvakantie, wanneer duizenden mensen aan de kust worden verwacht. «Op een trein naast elkaar zitten mag, maar een stoeltje op een terras mag niet. Zonder de opening van de horeca kan de kust dat niet aan», stelde de burgemeester van Middelkerke. Ook Florence Reuter (MR) vroeg of een vroegere opening tot de mogelijkheden hoort.

Begin mei

Premier De Croo stelde dat er veel contact is geweest met de horeca en dat die een heel diffuus beeld gaf. De voornaamste boodschap was echter: als je opent, doe het dan binnen én buiten. Dan is het volgens de premier logischer die voor begin mei te programmeren. Tijdens de vergadering van het Overlegcomité is er op 26 maart evenwel een evaluatie voorzien.

De eerste minister kwam ook terug op de avondklok, na vragen van Peter De Roover (N-VA) en Raoul Hedebouw (PVDA). Beide partijen willen die avondklok afschaffen. De Croo stelde dat geen enkele regering tijdens het Overlegcomité de afschaffing van de avondklok op tafel heeft gelegd, maar dat die geen dag te lang zal worden aangehouden. Ter herinnering: N-VA is de grootste partij binnen de Vlaamse regering, die ook in het Overlegcomité zetelt.

De Roover repliceerde dat de regeringen samenkomen op basis van een voorafgaand intern overleg, zich daarbij concentreren op de eigen bevoegdheden en dat op het Overlegcomité dan na overleg een nieuw compromis tot stand komt. «Ik dring aan op een open parlementair debat over de grondrechten, in het bijzonder wanneer die langdurig worden teruggeschroefd», aldus de N-VA-fractieleider.