De Croo optimistisch bij aanvang Vivaldi: "We leven in een prachtig land"

De Croo optimistisch bij aanvang Vivaldi: "We leven in een prachtig land"

De Croo begon met Magnette te bedanken. Daarna benadrukte hij vooral de goeie samenwerking tussen de coalitiepartners en dat samenwerking "nodig is om onze samenleving weer sterker te maken" na de coronacrisis.

'We staan hier op een moment waar bijzonder veel mensen het zwaar hebben', sprak De Croo toe. "Scholen die af en toe moeten sluiten, 100.000 mensen die tijdelijk hun job zijn verloren, zoveel gezinnen die afscheid hebben moeten nemen van geliefden, kennissen, buren. Het zijn zaken die ons allemaal getekend hebben de voorbije maanden. We hebben in mijn ogen ook bijzonder veel mooie dingen gezien. We zeggen te weinig in wat voor prachtig land wij leven. Een land dat, wanneer het erop aankomt, erin slaagt de handen in elkaar te slaan. Om samen meer te bereiken dan wat we ooit alleen hadden kunnen doen."

Reacties partijvoorzitters

De verschillende partijvoorzitters reageerden ook al tevreden op het akkoord dat de zeven partijen overeen zijn gekomen. Het gaat om een evenwichtig akkoord dat een synthese vormt van de wensen van de Vivaldi-partijen.

"Iedereen zoekt steeds naar de accenten van de ene of de andere in een akkoord. Wat hier telt, is het evenwicht dat is bereikt tussen de elementen van alle partijen", stelde CD&V-voorzitter Joachim Coens.

"Het is een evenwichtig akkoord. Het was niet eenvoudig, want er waren zeven partijen rond de tafel. Er zitten elementen in van duurzame ontwikkeling, sociale elementen en elementen van economische ontwikkeling. Het is een voldoende evenwichtig akkoord om de uitdagingen voor ons land aan te pakken", vond MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

"Het is een sterk akkoord. Nu moeten we aan de slag. Deze regering gaat investeren in koopkracht, de pensioenen en de gezondheidszorg", stelde zijn sp.a-collega Conner Rousseau.

Casting nog niet helemaal rond

De voorzitters zitten later opnieuw rond de tafel om de bevoegdhede binnen de volgende regering te verdelen. Later op de dag volgen de partijcongressen die het licht op groen moeten zetten voor de regeringsdeelname.