De Croo: "Dit is een startpunt van op andere manier aan politiek doen"

De Croo: "Dit is een startpunt van op andere manier aan politiek doen"

Zestien maanden na de verkiezingen en middenin de coronacrisis heeft ons land dus een nieuwe regering. De Croo en Magnette stonden geruime tijd stil bij die periode. Ze verwezen naar de vele mensen die het zwaar hebben en die in onzekerheid leven, of die de voorbije maanden afscheid hebben moeten nemen. Maar De Croo zag ook mooie dingen, met name vele mensen die meer hebben gedaan dan wat van hen verwacht werd. "Dat bewijst één ding: in wat voor een prachtig land wij leven. Een land waar we er in slagen de handen in mekaar te slaan, waar we samen meer bereiken."

Sophie Michel

De Croo blikte ook terug op het werk dat de regering verrichte onder Sophie Wilmès - in een lapsus had hij het over Sophie Michel - en benadrukte dat die ploeg de voorbije maanden onwaarschijnlijk hard heeft gewerkt om iedereen te beschermen tijdens de coronacrisis. "Maar ik ben er van overtuigd dat een volwaardige regering meer kan doen", aldus De Croo. "Dit land heeft al voor hetere vuren gestaan en is er altijd sterker uitgekomen", luidde het.

De Vlaamse liberaal beseft dat vele mensen scepsis koesteren en dat ze eerst resultaat willen zien alvorens erin te geloven. "Het is aan ons om te bewijzen dat we hard werken, dat we de voeten op de grond hebben." Meteen benadrukte De Croo dat dit akkoord de start moet zijn om op een andere manier aan politiek te doen. "Meer pragmatisme, meer samenwerking en meer respect voor elkaar en voor andere meningen", benadrukte hij. "Hardheid heeft nog nooit iemand vooruit geholpen. Het is misschien soms te verklaren, maar we moeten er tegen ingaan"

Magnette wenst hem succes

Ook Magnette stelde dat er een mooi akkoord op tafel ligt waarmee "beetje bij beetje het vertrouwen kan worden hersteld." De PS-voorzitter bevestigde overigens dat De Croo de nieuwe premier wordt. Hij had het in eerste instantie over "de ploeg die je zal leiden", om nadien zijn leiderschapscapaciteiten te onderstrepen en hem veel succes toe te wensen.

De Croo ging nog in op de opmerking dat de nieuwe regering geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant in de Kamer. De mensen die zich zorgen maken, die misschien hun job verloren of die niet weten of de school van hun kind morgen open zal zijn, hebben daar geen boodschap aan, aldus De Croo. "Het belangrijkste is dat er een regering is die de zaken aanpakt. Het is onze keuze niet aan de zijlijn te staan of altijd problemen te zien, maar naar methoden te zoeken om samen te werken", luidde het.

Michael Jordan

Om het belang van die samenwerking te onderstrepen, gooide De Croo er nog een citaat van Michael Jordan tegenaan: "Talent wins games, but teamwork wins championships."