De Belg kiest meer voor fair trade

De Belg kiest meer voor fair trade

Belgen gaven in 2019 gemiddeld 20,36 euro uit aan "klassieke" Noord-Zuid fairtradeproducten, een stijging tegenover 2018 toen het gemiddelde ongeveer 15,84 euro was.

Sociale ondernemingen

In de eerlijke handel staan sociale ondernemingen centraal. Vaak gaat het om coöperaties die eigendom zijn van en beheerd worden door producenten, ambachtslieden of ondernemingen bij wie een sociaal of ecologisch doel primeert boven winstmaximalisatie. In de praktijk ondersteunt eerlijke handel dit type ondernemingen door een prijs te betalen die de productiekosten dekt, met inbegrip van een deel van de sociale en milieukosten die over het algemeen worden afgewenteld op de maatschappij, zegt Enabel in een persbericht.

Uit het onderzoek blijkt ook dat lokale fair trade uitbreidt, een ontwikkeling waar de Belg zeker achter staat, aldus Enabel. 73% van de Belgen vindt dat het fairtradeconcept zich niet moet beperken tot producenten uit Zuiden. En hoewel het aantal aanbieders van Belgische fair trade voorlopig nog relatief klein is, gaf de Belg vorig jaar gemiddeld toch 4,50 euro aan lokale fairtradeproducten uit. Dat brengt de gemiddelde fairtradeconsumptie voor 2019 dus op bijna 25 euro.

Wat is fair trade?

Gevraagd naar wat de Belg verstaat onder verantwoord consumeren blijkt ook hier de consumptie van lokale producten hoog op het lijstje te staan, na milieuvriendelijkheid. "Kiezen voor fair trade is bijdragen aan 'de omslag naar een ander economisch model; sterker en duurzamer' zoals de nieuwe regering dit voorschrijft in het regeerakkoord", zegt Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel. "Onder het motto "Laat de wereld anders draaien" is net dat de oproep en uitnodiging aan de Belgen tijdens deze Week van de Fair Trade."

De evenementenkalender van de Week van de Fair Trade is te raadplegen op de Facebookpagina. Meer info over de campagne op de website.