De Backer wil ook netto overuren zonder motief in horeca

De Backer wil ook netto overuren zonder motief in horeca

Behalve de uitbreiding van flexi-jobs naar gepensioneerden heeft staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) nog twee voorstellen klaar om een aantal ondersteuningsmaatregelen voor de horeca efficiënter te maken. Zo wil hij de voorwaarden voor netto overuren in de sector schrappen. Parallel met de invoering van de witte kassa nam de regering vorig jaar een aantal begeleidende maatregelen voor de horeca. Zo kan het vaste personeel in een zaak met een witte kassa 360 overuren presteren zonder fiscale of sociale bijdragen. Voorwaarde is wel dat er "een tijdelijke vermeerdering van werk" moet zijn, iets wat een zaakvoerder 24 uur op voorhand moet aanmelden. Ook kan er een "onvoorziene noodzaak" zijn, wat achteraf gemeld moet worden.

Die voorwaarden zijn volgens De Backer echter niet werkbaar voor de horeca. Van de regeling wordt dan ook niet zo veel gebruikgemaakt. Het wordt momenteel toegepast op 7.000 voltijdse werknemers, terwijl er in de horeca zowat 50.000 mensen voltijds aan de slag zijn. De staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude wil die overuren voortaan dan ook toekennen zonder motief om de sector meer flexibiliteit te gunnen.

"De horeca is een sector die werkt met pieken en dalen, we moeten hen die flexibiliteit ook gunnen! De mensen die in de horeca werken zijn zelf sterk vragende partij om via overuren bij te verdienen, het wettelijk kader moet dus uitgaan van vertrouwen en minder regels", betoogt De Backer, die erop wijst dat overuren zonder motief ook al in de bouwsector bestaan.

De Backer maakt zich tenslotte ook sterk voor een automatische toekenning van de RSZ-korting voor vijf voltijdse werknemers. Ook die regeling wordt momenteel onderbenut door de administratieve rompslomp, stelt de liberaal.

bron: Belga