De Backer vraagt Weyts om met alternatieven te komen

De Backer vraagt Weyts om met alternatieven te komen

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) vraagt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) om met alternatieven te komen voor het proefeiland voor de kust van Knokke. De Vlaamse regering wil met het proefeiland onderzoeken of een kunstmatig eiland de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen. Maar burgemeester graaf Leopold Lippens tekende tegen de aanleg verzet aan. En staatssecretaris De Backer meldde dat het eiland er op dit moment niet komt, omdat de voorwaarden van het marien ruimtelijk plan (MRP) niet vervuld zijn.

Weyts reageerde daarop verbaasd. Volgens de Vlaamse minister is dit MRP immers nog niet is goedgekeurd door de federale regering en heeft de Vlaamse regering nog geen advies heeft geformuleerd over het ontwerp van dit MRP.

De Backer zet woensdag de puntjes op de i: "Het MRP werd in eerste lezing goedgekeurd op de ministerraad. Voorwaarden, criteria en de noodzakelijkheid van wetenschappelijke onderbouwing werden duidelijk beschreven."

"Kustbescherming is een exclusieve Vlaamse bevoegdheid, van minister Weyts. Het is aan de collega-minister aan te tonen welke alternatieven er zijn én wat de beste oplossing is voor kustbescherming, binnen de voorwaarden opgelegd in het MRP van De Backer", voegt hij daar aan toe.

"We moeten, voor ons én voor toekomstige generaties, de beste oplossing vinden die bewoners, ondernemers en het toerisme van onze Belgische kust geen schade toebrengt. Tot die oplossingen moeten we doordacht komen, door constructief overleg én het consequent volgen van de beschreven procedures", aldus nog De Backer.

bron: Belga