Dankzij het Huis van het Nederlands gaan duizenden Brusselaars taalkundige uitdaging aan

Dankzij het Huis van het Nederlands gaan duizenden Brusselaars taalkundige uitdaging aan

Het is druk in het Huis van het Nederlands. Er zijn verschillende intakegesprekken aan de gang, in een ander lokaal test men hoever de kandidaat-cursisten staan. "Vorig jaar kwamen er 18.593 bezoekers langs. Het merendeel zijn Belgen, maar met roots in 151 verschillende landen. Samen hebben ze 111 moedertalen. Maar we bereiken ook Franstalige pendelaars die na het werk Nederlands willen leren", zegt directeur Els Deslé. De motivatie is vooral het vinden van een job of het kunnen communiceren met de school van de kinderen. Anderen willen Nederlands kennen voor dagelijks gebruik. "Brussel is een meertalige stad. Onze doelgroep spreekt doorgaans wel Frans of Engels, maar ervaart het als een handicap om geen Nederlands te kennen. Ook al is het geen wereldtaal, ze hebben het gevoel een stukje Brussel te missen", aldus Deslé.

Oriëntatie

Het Huis geeft zelf geen Nederlandse lessen, het is een neutraal infopunt. Klanten krijgen alle mogelijke informatie over hoe je in Brussel Nederlands kan leren of hoe je je kennis kan bijspijkeren. Het aanbod is heel ruim, het gaat van basiseducatie tot universitaire taalcursussen en intensieve trainingen in de privésector. "De kandidaten worden getest om hen naar het gepaste traject te kunnen doorverwijzen. Een eerste test gaat na hoe snel iemand een taal leert. Dat is heel uiteenlopend: sommigen kunnen nauwelijks lezen en schrijven in hun moedertaal, anderen zijn hoogopgeleiden met veel taalgevoel. Een tweede test peilt hoeveel Nederlands ze al kennen. Daarna volgt een intake- gesprek om na te gaan waarom ze Nederlands willen leren, hoeveel tijd ze hebben en wanneer ze zich kunnen vrijmaken. Zelfstudie kan via de Taalgarage. Ook daar bekijkt men welk studiepakket het meest geschikt is.

Zoek een date!

Een taal leer je vooral door ze te gebruiken. Het Huis biedt veel oefenkansen. Er staan heel wat tips op de site www.nederlandsoefenen.be. Zo kan je je aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub, vrijwilligerswerk zoeken waar je de kans krijgt de taal te oefenen of de Nederlandstalige Metro lezen. "We namen zelf initiatieven zoals de Babbelut-conversatietafels. Daarvoor werken we met vrijwilligers die op verschillende plaatsen in de stad Nederlands praten met cursisten. We hebben verder ook een ‘datingsite', www.patati.be. Daar kunnen mensen uit verschillende taalgroepen elkaar vinden om Nederlands te oefenen op een manier waarop ze het graag doen, bijvoorbeeld door samen naar het toneel te gaan of een hobby te beoefenen. Het voordeel is dat Nederlandstaligen ook kunnen ‘daten' om de taalkennis van bijvoorbeeld Italiaans bij te spijkeren", aldus Deslé.

Ze wijst erop dat er in Brussel al te snel Frans of Engels wordt gesproken. "Jammer, want het Nederlandstalig onderwijs zit er in de lift. Meer en meer mensen met een andere moedertaal spreken dus heel goed Nederlands."

Glazen taalplafond

Het Huis biedt ook begeleiding aan bedrijven en organisaties zoals ziekenhuizen, gemeentelijke diensten en bedrijven uit de sociale economie. Die willen vaak een tweetalige service aanbieden en gaan op zoek naar medewerkers die heel goed Nederlands spreken. Wie de taal nog aan het leren is, valt dan uit de boot. "Maar het beleid is dikwijls wisselvallig, vaak wordt er toch voortdurend Frans gesproken. Als er promotiekansen zijn, verlangt men opnieuw een perfecte kennis van het Nederlands." Er is dus in zekere zin een glazen taalplafond. Het Huis heeft een tiental medewerkers die met bedrijven en organisaties op zoek gaan naar mogelijkheden om Nederlands te introduceren of te versterken, bijvoorbeeld door het opzetten van een dag van het Nederlands of een conversatietafel tijdens de middagpauze. "We geven jaarlijks zowat honderd adviezen en begeleiden vijftig organisaties.”

Doorstroming

Het Huis volgt niet op hoe het de cursisten Nederlands vergaat. "We weten dus niet hoeveel mensen door de opleiding een job vinden. Wel is het zo dat we zelf enkele medewerkers hebben die ooit via het Huis met lessen begonnen. Dat is ook zo in het onthaalcentrum BON. We merken ook dat sommigen doorstromen naar de lerarenopleiding om in het Nederlandstalig onderwijs aan de slag te kunnen. Dat zijn mooie verhalen."

In onze Metro Diversity-reeks laten we mensen en organisaties aan het woord die zich in en rond Brussel inzetten voor diversiteit. Vandaag is het de beurt aan het Huis van het Nederlands.

Wat?

Het Huis van het Nederlands kreeg vorig jaar 18.593 bezoekers over de vloer met de vraag waar ze best Nederlands zouden leren. Met een aantal tests bekijkt het Huis welk opleidingstraject geschikt is. Er worden geen taallessen gegeven.

Oproep!

Nederlandstalige Brusselaars en pendelaars: geef de duizenden Brusselaars die Nederlands leren de kans om te oefenen. Schakel niet te snel over naar Frans of Engels als het wat moeilijker gaat.