Dankbaar zijn maakt gelukkiger

Dankbaar zijn maakt gelukkiger

Dat mensen gelukkiger worden door dankbaar te zijn, bewijst een onderzoek van Robert Emmons, professor aan de Universiteit van Californië. Voor de studie werd aan 200 studenten gevraagd een dagboek bij te houden. De proefpersonen werden in twee groepen verdeeld. Beide groepen dienden hun stemming, welzijn en gezondheid 21 dagen lang in een dagboek te beschrijven. Aan één groep werd echter ook gevraagd om iedere dag minstens vijf dingen op te schrijven waarvoor ze dankbaar zijn. Na deze periode bleek dat de groep die hun dankbaarheid moest uitspreken positiever ingesteld was en minder negatieve gevoelens ervaarde tijdens die periode dan de andere groep. Daarnaast evalueerde de ‘dankbare groep' hun slaapgewoonten beter dan voordien.

Een dagboek bijhouden waarin je iedere dag even stilstaat bij de dingen waarvoor je dankbaar mag zijn, levert dus heel wat voordelen op voor je gemoedstoestand. Zelfs als je twee tot drie weken, vijf tot tien minuten per dag tijd maakt om je dankbaarheid te uiten, kan dit al zorgen voor meer levenstevredenheid.

Hierbij nog enkele tips om je dankbaarheid neer te schrijven in je dagboek:

  • Denk aan iemand die jou heeft geholpen op een bepaald moment in je leven (leraar, goede vriend ...)
  • Maak een wandeling en denk na over de manier waarop de natuur bijdraagt aan je leven (de rust die de zee brengt)
  • Wanneer je aan tafel zit, denk dan even aan de manier waarop dit eten tot stand gekomen is (de boer die de groenten heeft geoogst)

Foto Pixabay